Obsah

Pohorelá

PohorelaObec Pohorelá sa nachádza na jednej z vyšších terás Hrona v oblasti jeho horného toku. Údolím prechádzala od praveku diaľková cesta medzi územím Spiša a Horehronia, čo dokladajú jednotlivé ojedinelé archeologické nálezy na oboch stranách horského masívu (Miňo 2003). Priamo z katastra obce je evidovaný ojedinelý archeologický náleze barbarskej mince z obdobia mladšej doby železnej (Balaša 1960,70) - pravdepodobne ide o razbu kmeňa Kotínov, nositeľov tzv. púchovskej kultúry. Prvá zmienka o obci sa zachovala zo začiatku 17. storočia.

Akcie

20.07.2018

plagát Drišľak

DRIŠĽAK opäť v Pohorelej

-kultúrno-spoločenské podujatie s folkovo-folklórnou satirickou skupinou z Východného Slovenska

Detail

11.08.2018

hokejbal - ikona

POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL SUMMER CLASIC

9. ročník hokejbalového turnaja o KantaCup

Detail

11.08.2018

Dedina ako klenotnica - plagát2

Pohorelá - Dedina ako klenotnica

V sobotu 11.8.2018 sa uskutoční folkórne podujatie "Pohorelá - Dedina ako klenotnica".

Detail

Aktuality

13.07.2018

Pred 29 rokmi zomrel Jozef Vojtko-Kubanda

- pohorelský rodák; ekonóm - vysokoškolský pedagóg;

Detail

11.07.2018

Pred 339 rokmi zomrela Mária Séči

16. júla 1689 zomrela Mária Séči, ktorá 8. júla 1670 vydala listinu, ktorou boli prvýkrát písomne vymedzené hranice chotára našej obce.

Detail

11.07.2018

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 18.7.

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 18.7.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

10.07.2018

Najbližší zber plastov bude 17.7.

Najbližší zber plastov bude 17.7.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

09.07.2018

ZŠ

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební

Dňa 27. 6. 2018 nám bol v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválený projekt s názvom:„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební.“

Detail

18.06.2018

Pohorelská hlásnik - titulka

Júnové vydanie Pohorelského hlásnika

sa už nachádza vo všetkých obchodoch (Potravinách) v Pohorelej a na čerpacej stanici PHM Bartrans.

Detail

08.06.2018

sanitka

Ukončenie činnosti LSPP v Závadke n.Hr.

Dňom 30.6.2018 končí svoju činnosť Lekárska služba prvej pomoci v Závadke nad Hronom. LSPP bude od 1.7.2018 zabezpečená formou pevnej ambulancie v Brezne.

Detail

04.06.2018

Cyklistická časovka 2018 - plagát

Cyklistická časovka 2018 - výsledky

V nedeľu 3. júna 2018 sa uskutočnil 19. ročník Cyklistickej časovky detí.

Detail

30.05.2018

zlodej

POLÍCIA UPOZORŇUJE

Blíži sa čas dovoleniek, kedy si chceme oddýchnuť a viac ako inokedy sa venujeme svojej rodine, poznávaniu krajiny, kúpe spomienkových predmetov pre našich blízkych ako svojim osobným dokladom, platobným kartám či finančnej hotovosti.

Detail