Obsah

Infraštruktúra a vybavenosť

22.05.2018

ZBIERKA ŠATSTVA

sa v Pohorelej uskutoční v dňoch pondelok 28. máj, streda 30. máj a piatok 1. jún v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch bývalej materskej škôlky.

Detail

19.05.2018

Najbližší zber plastov bude 22.5.

Najbližší zber plastov bude 22.5.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

19.05.2018

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 23.5.

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 23.5.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

18.05.2018

VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV

Firma Brantner Gemer v obci Pohorelá uskutoční zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov v dňoch 24. a 25. MÁJA 2018 (štvrtok a piatok) v čase od 9:00 do 16:00 hod. Kuchynský olej sa bude vykupovať len v 1,5- alebo 2-litrových PET fľašiach.

Detail

18.05.2018

VÝKUP PAPIERA

VÝKUP PAPIERA

Firma Brantner Gemer v obci Pohorelá uskutoční zber papiera v dňoch 18. - 19. MÁJA 2018 (štvrtok a piatok ) v čase od 09:00 hod.

Detail