Obsah

Udalosti v obci

Správy

13.07.2018

Pred 29 rokmi zomrel Jozef Vojtko-Kubanda

- pohorelský rodák; ekonóm - vysokoškolský pedagóg;

Detail

11.07.2018

Pred 339 rokmi zomrela Mária Séči

16. júla 1689 zomrela Mária Séči, ktorá 8. júla 1670 vydala listinu, ktorou boli prvýkrát písomne vymedzené hranice chotára našej obce.

Detail

11.07.2018

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 18.7.

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 18.7.

Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

Detail

10.07.2018

Najbližší zber plastov bude 17.7.

Najbližší zber plastov bude 17.7.

Plasty uložené v žltých vreciach sa zbierajú každý štvrtý týždeň v utorok.

Detail

09.07.2018

ZŠ

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební

Dňa 27. 6. 2018 nám bol v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválený projekt s názvom:„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební.“

Detail

Kalendár akcií

20.07.2018

plagát Drišľak

DRIŠĽAK opäť v Pohorelej

-kultúrno-spoločenské podujatie s folkovo-folklórnou satirickou skupinou z Východného Slovenska

Detail

11.08.2018

hokejbal - ikona

POHOREĽSKÝ HOCKEYBALL SUMMER CLASIC

9. ročník hokejbalového turnaja o KantaCup

Detail

11.08.2018

Dedina ako klenotnica - plagát2

Pohorelá - Dedina ako klenotnica

V sobotu 11.8.2018 sa uskutoční folkórne podujatie "Pohorelá - Dedina ako klenotnica".

Detail