:: Vyhžadᝠ::
:: Menu ::
:: Kalendár ::
:: INFOServis ::
Máte záujem o zasielanie noviniek mailom? Napíšte sem svoju e-mailovú adresu. Zadaním už registrovanej adresy sa odhlásite.
:: RSS kanál ::
:: NÁVŠTEVNOS od 7.1.2011 ::
Celkom: 7733287 
Mesiac: 233556 
Týždeň: 48660 
Dnes: 2526 
Online: 1 
:: Interaktívna fotomapa ::
Interaktívna fotomapa Pohorelá
:: Reklama ::
Olim - Internet na Horehroní
:: Kurzový lístok ::
USD 1.18 
CZK 26.08 
GBP 0.92 
HUF 303.70 
PLN 4.28 
RUB 69.48 
 :: Dokumenty ::

 Abecedbý zoznam všetkých dokumentov na stiahnutie.

Súbor [90x] Stiahnu dokument 0.00  B
PDF dokument [159x] Stiahnu dokument 333.19 KB
Dokument Word [173x] Stiahnu dokument 236.50 KB
PDF dokument [175x] Stiahnu dokument 328.32 KB
PDF dokument [131x] Stiahnu dokument 61.63 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 [354x] Stiahnu dokument 118.37 KB
PDF dokument Ako sa zachova v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok [8x] Stiahnu dokument 316.79 KB
PDF dokument Asistent učiteža [62x] Stiahnu dokument 533.60 KB
PDF dokument Bulletin [522x] Stiahnu dokument 551.74 KB
PDF dokument Cestovný poriadok - Linka 702502 [318x] Stiahnu dokument 76.91 KB
PDF dokument Čerpanie výdavkov k 31.12.2010 [396x] Stiahnu dokument 111.37 KB
PDF dokument Čerpanie výdavkov k 31.12.2011 [319x] Stiahnu dokument 164.66 KB
PDF dokument Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 [315x] Stiahnu dokument 170.67 KB
Dokument Word Čestné vyhlásenie [847x] Stiahnu dokument 28.00 KB
PDF dokument Dobšinský P.: O kocúrikovi [459x] Stiahnu dokument 150.14 KB
PDF dokument Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá [133x] Stiahnu dokument 444.89 KB
PDF dokument Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 [227x] Stiahnu dokument 189.25 KB
PDF dokument Dodatok č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení [139x] Stiahnu dokument 224.18 KB
PDF dokument Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2009 o poskytovaní opatrovatežskej služby, spôsobe úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovatežskú službu v znení neskorších dodatkov [227x] Stiahnu dokument 281.02 KB
PDF dokument Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 [194x] Stiahnu dokument 445.48 KB
PDF dokument Dohoda o vzájomnej spolupráci [301x] Stiahnu dokument 444.12 KB
PDF dokument Elektronické trhovisko - informačný leták pre podnikatežské subjekty [1519x] Stiahnu dokument 74.41 KB
ZIP súbor Erb obce Pohorelá k stiahnutiu [330x] Stiahnu dokument 286.17 KB
PDF dokument Evidencia štandardov kvality za oblas voda - odpadová [68x] Stiahnu dokument 543.87 KB
PDF dokument Faktury 2011 [751x] Stiahnu dokument 22.41 KB
PDF dokument Faktury 2012 [426x] Stiahnu dokument 39.87 KB
PDF dokument Financie a miestne dane v samospráve (informačná brožúra) [192x] Stiahnu dokument 664.66 KB
PDF dokument G.Horák - Moja druhá domovská obec [469x] Stiahnu dokument 62.97 KB
PDF dokument Gejza Horák: Včelárstvo (1939-1943) [488x] Stiahnu dokument 109.11 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa - príjmy 2014 [185x] Stiahnu dokument 233.35 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa - výdavky 2014 [169x] Stiahnu dokument 722.69 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa 2010 [406x] Stiahnu dokument 356.40 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa čerpanie programov 2015 [81x] Stiahnu dokument 326.36 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2011 - príjmy [380x] Stiahnu dokument 193.05 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2011 - výdavky [354x] Stiahnu dokument 619.14 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2012 - príjmy [288x] Stiahnu dokument 219.24 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2012 - výdavky [270x] Stiahnu dokument 681.47 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2013 - príjmy [268x] Stiahnu dokument 205.68 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2013 - výdavky [235x] Stiahnu dokument 647.90 KB
PDF dokument Informácie pre verejnos - občan a krízové situácie [50x] Stiahnu dokument 600.36 KB
PDF dokument Kalendár 2011 [486x] Stiahnu dokument 363.48 KB
PDF dokument Kompletné výsledky referenda v Pohorelej 7.2.2015 [217x] Stiahnu dokument 602.04 KB
PDF dokument Koncept UPN - 1 širšie vzahy [168x] Stiahnu dokument 693.41 KB
PDF dokument Koncept UPN - 2.1. komplexný návrh var. A [233x] Stiahnu dokument 1.18 MB
PDF dokument Koncept UPN - 2.2. dopravné a technické vybavenie [171x] Stiahnu dokument 590.03 KB
PDF dokument Koncept UPN - 2.3. ochrana prírody a tvorba krajiny [149x] Stiahnu dokument 637.33 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.1. komplexný návrh var. A [170x] Stiahnu dokument 1.15 MB
PDF dokument Koncept UPN - 3.2. komplexný návrh var. B [176x] Stiahnu dokument 1.25 MB
PDF dokument Koncept UPN - 3.3. komplexný návrh P.Maša [197x] Stiahnu dokument 739.16 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.4. dopravné vybavenie [160x] Stiahnu dokument 590.03 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.5. vodne hospodárstvo [174x] Stiahnu dokument 730.10 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.6. elektrika a plyn [160x] Stiahnu dokument 939.21 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.7. požnohosp. pôda var. A [167x] Stiahnu dokument 797.72 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.7. požnohosp. pôda var. B [155x] Stiahnu dokument 836.51 KB
PDF dokument Koncept UPN - textová čas [185x] Stiahnu dokument 2.30 MB
Dokument Excel Kosenie 2014 - výsledky [248x] Stiahnu dokument 94.50 KB
PDF dokument KZ-Baksa [521x] Stiahnu dokument 579.35 KB
PDF dokument KZ-EMB Projekt s.r.o. [386x] Stiahnu dokument 2.01 MB
PDF dokument KZ-EMB Projekt s.r.o.-kompostéry-dodatok1 [420x] Stiahnu dokument 494.31 KB
PDF dokument KZ-Hrčák [457x] Stiahnu dokument 478.58 KB
PDF dokument KZ-SLOVES [348x] Stiahnu dokument 6.34 MB
PDF dokument List StVPS k aktuálnym cenám vodného a stočného platných od 1.7.2017 [18x] Stiahnu dokument 381.10 KB
PDF dokument List z RaTS zo dňa 6.7.2011 [462x] Stiahnu dokument 803.69 KB
PDF dokument List z RaTS zo dňa 6.9.2011 [461x] Stiahnu dokument 713.56 KB
PDF dokument List zákazníkom [95x] Stiahnu dokument 298.78 KB
PDF dokument Liturgia Krížovej cesty 3.4.2015 [184x] Stiahnu dokument 18.36 MB
PDF dokument Mandantná zmluva - INPRO Poprad - verejná súaž Pohorelá -spl.kanalizácia II., III. a IV. stavba [418x] Stiahnu dokument 1.42 MB
PDF dokument Mandantná zmluva - INPRO Poprad - verejná súaž Pohorelá -spl.kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 1 [383x] Stiahnu dokument 855.65 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - Engels Vrútky - verejné obstarávanie Revitalizácia obce Pohorelá [568x] Stiahnu dokument 1.31 MB
PDF dokument Mandátna zmluva - Engels Vrútky - verejné obstarávanie Revitalizácia obce Pohorelá -dodatok1 [365x] Stiahnu dokument 819.87 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - externý manažment Revitalizácia obce Pohorelá [397x] Stiahnu dokument 1.96 MB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - stavebný dozor - Vetva B [513x] Stiahnu dokument 971.90 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - stavebný dozor - Vetva B - dodatok1 [404x] Stiahnu dokument 274.02 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - stavebný dozor a inž.činnos Revitalizácia obce Pohorelá [390x] Stiahnu dokument 1.52 MB
PDF dokument Mandátna zmluva - LEDAS Bratislava - verejné obstarávanie - Vetva B [390x] Stiahnu dokument 1015.56 KB
PDF dokument Memorial pohorelskych rubarov 2015 - výsledky [181x] Stiahnu dokument 351.73 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2010 [394x] Stiahnu dokument 72.40 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2011 [352x] Stiahnu dokument 72.95 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2012 [301x] Stiahnu dokument 86.15 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2013 [299x] Stiahnu dokument 86.24 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2014 [154x] Stiahnu dokument 133.39 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 31.12.2013 [212x] Stiahnu dokument 91.53 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 31.12.2014 [182x] Stiahnu dokument 214.67 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2010 [408x] Stiahnu dokument 74.56 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2011 [369x] Stiahnu dokument 65.75 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2012 [309x] Stiahnu dokument 143.82 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2013 [291x] Stiahnu dokument 136.17 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2014 [158x] Stiahnu dokument 373.67 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 31.12.2013 [238x] Stiahnu dokument 183.66 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 31.12.2014 [179x] Stiahnu dokument 133.78 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2010 [396x] Stiahnu dokument 333.61 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2012 [298x] Stiahnu dokument 602.27 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2013 [281x] Stiahnu dokument 707.87 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2015 - Finančné plnenie [182x] Stiahnu dokument 83.33 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2015 - Programové plnenie [155x] Stiahnu dokument 241.43 KB
PDF dokument Monitorovacia správa príjmov k 30.6.2011 [375x] Stiahnu dokument 114.57 KB
PDF dokument Monitorovacia správa výdavkov k 30.6.2011 [369x] Stiahnu dokument 280.84 KB
PDF dokument Možnosti nadstavbového štúdia na Strednej škole v Brezne [391x] Stiahnu dokument 284.98 KB
PDF dokument Nákup kompostérov - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v podprahovej zákazke [381x] Stiahnu dokument 383.37 KB
PDF dokument Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení [140x] Stiahnu dokument 221.26 KB
PDF dokument Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2008 [26x] Stiahnu dokument 503.97 KB
PDF dokument Návrh mandatnej zmluvy - INPRO Poprad - stavebný dozor a inž.činnos Rekonštrukcia ZŠ [405x] Stiahnu dokument 1.72 MB
PDF dokument Návrh na osadenie uzamykatežných zábran [699x] Stiahnu dokument 151.28 KB
PDF dokument Návrh redukcie od 1.4.2011 [513x] Stiahnu dokument 93.92 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá [157x] Stiahnu dokument 281.99 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 [81x] Stiahnu dokument 232.14 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnutežnosti na kalendárny rok 2016 [151x] Stiahnu dokument 222.60 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 [76x] Stiahnu dokument 225.49 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016 [150x] Stiahnu dokument 244.89 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 [163x] Stiahnu dokument 234.12 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá [181x] Stiahnu dokument 244.93 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 2/2016 o dani z nehnutežnosti na rok 2017 [89x] Stiahnu dokument 216.47 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 2/2017 o povinnom zápise dieaa [31x] Stiahnu dokument 511.04 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel [47x] Stiahnu dokument 532.26 KB
PDF dokument Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 [258x] Stiahnu dokument 953.39 KB
PDF dokument Nohejbal 2011 - Kompletné výsledky [434x] Stiahnu dokument 269.38 KB
PDF dokument O pohorelských hasičoch, požiarnikoch, ako aj o požiaroch v Pohorelej v historických záznamoch [649x] Stiahnu dokument 554.61 KB
PDF dokument Objednávky 2011 [563x] Stiahnu dokument 16.48 KB
PDF dokument Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014 v Pohorelej (po okrskoch) [310x] Stiahnu dokument 642.72 KB
PDF dokument Oznam o výberovom konaní KC Pohohorelá [125x] Stiahnu dokument 415.68 KB
PDF dokument Oznámenie o implementácii FSC certifikácie lesného hospodárenia [273x] Stiahnu dokument 341.98 KB
PDF dokument Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy [376x] Stiahnu dokument 407.93 KB
PDF dokument OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE [133x] Stiahnu dokument 838.24 KB
Dokument Word Oznámenie o usporiadaní telovýchovného, športového a turistického podujatia [444x] Stiahnu dokument 26.50 KB
PDF dokument OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA [388x] Stiahnu dokument 17.86 KB
PDF dokument Oznámenie o výsledku obstarávania - úplné znenie [343x] Stiahnu dokument 10.91 KB
PDF dokument Oznámenie o výsledku obstarávania - úplné znenie [349x] Stiahnu dokument 10.67 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - Ing.J.Vojtko (37/2015) [195x] Stiahnu dokument 279.73 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - Ing.ź.Haluška (225/2014) [230x] Stiahnu dokument 278.43 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - RSDr.M.Kalman (1468/2014) [207x] Stiahnu dokument 277.44 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania červená skala [111x] Stiahnu dokument 103.64 KB
PDF dokument Oznámenie o zámere Obce Pohorelá preda nehnutežný majetok [115x] Stiahnu dokument 246.12 KB
PDF dokument Oznámenie prerokovania konceptu ÚPNO Pohorelá [165x] Stiahnu dokument 169.56 KB
PDF dokument Oznámenie výrub Pohorelá [129x] Stiahnu dokument 103.58 KB
PDF dokument Oznámenie výrubu urbár [163x] Stiahnu dokument 328.63 KB
PDF dokument Oznámenie výruby Červená Skala [107x] Stiahnu dokument 103.64 KB
PDF dokument PHSR [389x] Stiahnu dokument 20.86 MB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2014 [263x] Stiahnu dokument 456.53 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012 [354x] Stiahnu dokument 367.08 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 [325x] Stiahnu dokument 430.93 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 [361x] Stiahnu dokument 99.98 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 [245x] Stiahnu dokument 445.48 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 [167x] Stiahnu dokument 179.95 KB
PDF dokument Plnenie príjmov k 31.12.2010 [409x] Stiahnu dokument 99.88 KB
PDF dokument Plnenie príjmov k 31.12.2011 [331x] Stiahnu dokument 90.56 KB
PDF dokument Plnenie príjmov k 31.12.2012 [319x] Stiahnu dokument 123.05 KB
Dokument Word Plnomocenstvo pri podaní žiadosti za občana dlhodo pripútaného na lôžko [815x] Stiahnu dokument 37.50 KB
PDF dokument Pobyty pre sociálne slabšie rodiny - plagát [117x] Stiahnu dokument 1.17 MB
PDF dokument Pobyty pre sociálne slabšie rodiny - žiados [116x] Stiahnu dokument 522.62 KB
PDF dokument Počet odovzdaných hlasov v okrskoch v Pohorelej [365x] Stiahnu dokument 156.78 KB
PDF dokument Poďakovanie Veroniky účinkujúcim a divákom [365x] Stiahnu dokument 34.58 KB
PDF dokument Podrobné výsledky komunálnych volieb v Pohorelej 2010 [412x] Stiahnu dokument 597.71 KB
PDF dokument Podrobné výsledky referenda v okrskoch Pohorelej 2010 [411x] Stiahnu dokument 357.08 KB
PDF dokument Podrobné výsledky volieb do NRSR v Pohorelej 2010 [434x] Stiahnu dokument 408.46 KB
PDF dokument Pohorelá - situácia [197x] Stiahnu dokument 860.74 KB
PDF dokument Pohorelská Maša - situácia - čas 1 [205x] Stiahnu dokument 1.77 MB
PDF dokument Pohorelská Maša - situácia - čas 2 [181x] Stiahnu dokument 753.60 KB
PDF dokument Pohorelské železiarne - Kronika obce Pohorelá (Mgr.P.Návoy) [405x] Stiahnu dokument 4.15 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2010 [937x] Stiahnu dokument 778.65 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2011 [1092x] Stiahnu dokument 1.07 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2012 [758x] Stiahnu dokument 1.90 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2013 [846x] Stiahnu dokument 2.18 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2014 [762x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2015 [585x] Stiahnu dokument 1.84 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2016 [413x] Stiahnu dokument 2.37 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2017 [333x] Stiahnu dokument 2.11 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2010 [889x] Stiahnu dokument 813.94 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2011 [1041x] Stiahnu dokument 823.66 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2012 [838x] Stiahnu dokument 1.48 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2013 [946x] Stiahnu dokument 1.92 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2014 [683x] Stiahnu dokument 1.82 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2015 [446x] Stiahnu dokument 2.19 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2016 [380x] Stiahnu dokument 2.39 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2017 [276x] Stiahnu dokument 2.59 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2010 [814x] Stiahnu dokument 835.22 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2011 [1022x] Stiahnu dokument 776.95 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2012 [777x] Stiahnu dokument 1.64 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2013 [648x] Stiahnu dokument 1.75 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2014 [607x] Stiahnu dokument 2.57 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2015 [520x] Stiahnu dokument 2.67 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2016 [369x] Stiahnu dokument 2.49 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2017 [231x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2010 [861x] Stiahnu dokument 856.97 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2011 [1007x] Stiahnu dokument 654.24 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2012 [880x] Stiahnu dokument 1.57 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2013 [552x] Stiahnu dokument 1.64 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2014 [554x] Stiahnu dokument 1.81 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2015 [465x] Stiahnu dokument 2.71 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2016 [333x] Stiahnu dokument 2.36 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2017 [246x] Stiahnu dokument 2.79 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2010 [976x] Stiahnu dokument 863.81 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2011 [932x] Stiahnu dokument 1.02 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2012 [899x] Stiahnu dokument 1.84 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2013 [579x] Stiahnu dokument 2.29 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2014 [602x] Stiahnu dokument 1.87 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2015 [435x] Stiahnu dokument 2.95 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2016 [344x] Stiahnu dokument 2.53 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2017 [190x] Stiahnu dokument 2.35 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2010 [1086x] Stiahnu dokument 1.03 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2011 [1017x] Stiahnu dokument 705.83 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2012 [748x] Stiahnu dokument 1.48 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2013 [664x] Stiahnu dokument 2.13 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2014 [597x] Stiahnu dokument 2.07 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2015 [418x] Stiahnu dokument 3.06 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2016 [343x] Stiahnu dokument 3.07 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2017 [186x] Stiahnu dokument 2.83 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2010 [871x] Stiahnu dokument 1.24 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2011 [1149x] Stiahnu dokument 995.24 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2012 [1143x] Stiahnu dokument 2.01 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2013 [623x] Stiahnu dokument 1.98 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2014 [522x] Stiahnu dokument 1.82 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2015 [595x] Stiahnu dokument 2.87 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2016 [308x] Stiahnu dokument 2.68 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2017 [175x] Stiahnu dokument 2.56 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2010 [1262x] Stiahnu dokument 1.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2011 [767x] Stiahnu dokument 1.39 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2012 [1030x] Stiahnu dokument 2.25 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2013 [690x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2014 [843x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2015 [404x] Stiahnu dokument 2.77 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2016 [293x] Stiahnu dokument 2.90 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2017 [83x] Stiahnu dokument 2.66 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2010 [725x] Stiahnu dokument 868.61 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2011 [797x] Stiahnu dokument 1.45 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2012 [698x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2013 [579x] Stiahnu dokument 2.39 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2014 [476x] Stiahnu dokument 2.13 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2015 [399x] Stiahnu dokument 3.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2016 [312x] Stiahnu dokument 2.90 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2010 [1021x] Stiahnu dokument 1.06 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2011 [1086x] Stiahnu dokument 1.31 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2012 [852x] Stiahnu dokument 1.95 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2013 [769x] Stiahnu dokument 1.69 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2014 [611x] Stiahnu dokument 2.16 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2015 [403x] Stiahnu dokument 3.28 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2016 [363x] Stiahnu dokument 4.08 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2010 [893x] Stiahnu dokument 1.12 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2011 [694x] Stiahnu dokument 1.62 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2012 [983x] Stiahnu dokument 1.76 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2013 [632x] Stiahnu dokument 1.93 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2014 [590x] Stiahnu dokument 2.02 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2015 [411x] Stiahnu dokument 2.48 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2016 [345x] Stiahnu dokument 2.83 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2010 [1225x] Stiahnu dokument 1.27 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2011 [955x] Stiahnu dokument 1.61 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2012 [633x] Stiahnu dokument 1.92 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2013 [633x] Stiahnu dokument 2.19 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2014 [422x] Stiahnu dokument 2.77 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2015 [361x] Stiahnu dokument 2.34 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2016 [288x] Stiahnu dokument 3.66 MB
PDF dokument Posledny_odkaz_Muranskej_Venuse [1368x] Stiahnu dokument 147.63 KB
PDF dokument Povinnosti občanov, fyzických osôb a právnickych osôb v súvislosti s ochranov lesov pred požiarmi [167x] Stiahnu dokument 310.06 KB
PDF dokument Pred 60 rokmi bol založený FS Krážova hoža - jeden z najstarších súborov na Slovensku [537x] Stiahnu dokument 2.54 MB
PDF dokument predaj žeriav [113x] Stiahnu dokument 259.24 KB
PDF dokument Preferenčné hlasy odovzdané v Pohorelej [456x] Stiahnu dokument 317.07 KB
PDF dokument Prehžad rýchlostných obmedzení na Horehroní [406x] Stiahnu dokument 137.38 KB
PDF dokument Prezenčná listina [132x] Stiahnu dokument 64.88 KB
PDF dokument Prezenčná listina 18092015 [96x] Stiahnu dokument 61.11 KB
PDF dokument Prezenčná listina 23102015 [91x] Stiahnu dokument 35.16 KB
PDF dokument Prezentácia [422x] Stiahnu dokument 2.02 MB
PDF dokument Priamy predaj oznámenie [126x] Stiahnu dokument 249.54 KB
PDF dokument Príloha VZN - výška dotácie od 1.1.2012 [290x] Stiahnu dokument 92.58 KB
PDF dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pohorelá na roky 2015 - 2024 [146x] Stiahnu dokument 3.55 MB
PDF dokument Programový raster Pohorelá - Slovanet od 18.11.2016 [91x] Stiahnu dokument 297.25 KB
PDF dokument Programový rozpočet na roky 2012-14 [350x] Stiahnu dokument 84.35 KB
PDF dokument Programový rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy [207x] Stiahnu dokument 310.17 KB
PDF dokument Programový rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky [227x] Stiahnu dokument 343.69 KB
PDF dokument Propozície ANDREJCOVÁ VERTIKAL 2016 [91x] Stiahnu dokument 301.41 KB
PDF dokument Protokol o skúške 1744/2017 (rod.dom č. 825) 21.2.2017 [51x] Stiahnu dokument 115.95 KB
PDF dokument Protokol o skúške 1745/2017 (reštaurácia Pod Orlovou) 21.2.2017 [40x] Stiahnu dokument 116.00 KB
PDF dokument Rekapitulácia rozpočtu na roky 2016-2018 [111x] Stiahnu dokument 164.13 KB
PDF dokument Rekonštrukcia ZŠ - SڍAŽNÉ PODKLADY [438x] Stiahnu dokument 675.73 KB
PDF dokument Revitaliazácia obce - ZOZNAM ZÁUJEMCOV, KTORÍ PREDLOŽILI ŽIADOS O VYDANIE SڍAŽNÝCH PODKLADOV [501x] Stiahnu dokument 359.23 KB
PDF dokument Revitalizácia obce Pohorelá - čas P.Maša [408x] Stiahnu dokument 1.74 MB
PDF dokument Revitalizácia obce Pohorelá - čas Pohorelá [387x] Stiahnu dokument 1.74 MB
PDF dokument Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Kanalizácia a ČOV Pohoelská Maša [199x] Stiahnu dokument 1.01 MB
PDF dokument Rozhodnutie o zmene projektu - Splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba [408x] Stiahnu dokument 1.43 MB
PDF dokument Rozpis stretnutí TJ Mlados Pohorelá - jeseň 2017 [10x] Stiahnu dokument 480.83 KB
Dokument Excel Rozpis všetkých zápasov jarnej časti 2010/2011 [386x] Stiahnu dokument 44.00 KB
PDF dokument Rozpis zápasov - 2016/2017 - jar [28x] Stiahnu dokument 470.08 KB
PDF dokument Rozpočet na roky 2012-2014 -bilancia [382x] Stiahnu dokument 96.57 KB
PDF dokument Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmová čas [130x] Stiahnu dokument 460.85 KB
PDF dokument Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková čas [141x] Stiahnu dokument 696.20 KB
PDF dokument Rozpočet príjmov na roky 2011-2013 [412x] Stiahnu dokument 21.92 KB
PDF dokument Rozpočet príjmov na roky 2012-2014 [389x] Stiahnu dokument 235.36 KB
PDF dokument Rozpočet príjmov na roky 2015-2017 [223x] Stiahnu dokument 455.83 KB
PDF dokument Rozpočet výdavkov na roky 2011-2013 [368x] Stiahnu dokument 322.92 KB
PDF dokument Rozpočet výdavkov na roky 2012-2014 [437x] Stiahnu dokument 234.13 KB
PDF dokument Rozpočet výdavkov na roky 2015-2017 [220x] Stiahnu dokument 681.61 KB
PDF dokument Sadzobník úhrad nákladov za spristupnenie informácii [987x] Stiahnu dokument 90.40 KB
PDF dokument Schválený Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja - zverejnenie [226x] Stiahnu dokument 995.09 KB
PDF dokument Slovenské národné postanie a boje v chotári obce (záznamy v obecnej kronike) [760x] Stiahnu dokument 1.28 MB
PDF dokument Sociálny pedagóg [46x] Stiahnu dokument 530.56 KB
PDF dokument Správa nezávislého auditora [257x] Stiahnu dokument 667.11 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora 2013 [220x] Stiahnu dokument 603.74 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2010 [402x] Stiahnu dokument 614.26 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 [155x] Stiahnu dokument 225.89 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 [370x] Stiahnu dokument 953.09 KB
PDF dokument Správa nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 [132x] Stiahnu dokument 214.58 KB
PDF dokument Správa nezávislého auditora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky [235x] Stiahnu dokument 575.18 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 [245x] Stiahnu dokument 556.20 KB
Dokument Word Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2011/2012 [476x] Stiahnu dokument 220.50 KB
PDF dokument Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013 [274x] Stiahnu dokument 599.14 KB
PDF dokument Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2009/2010 [397x] Stiahnu dokument 490.96 KB
PDF dokument StVPS - oznámenie o cenách vodného od 1.1.2017 [44x] Stiahnu dokument 559.54 KB
PDF dokument Špeciálny pedagóg [40x] Stiahnu dokument 534.42 KB
Dokument Word Technické podmienky a pokyny pre zriadenie odberného miesta na kanalizačnej prípojke a pre prevádzkovanie kanalizačnej prípojky [464x] Stiahnu dokument 24.50 KB
PDF dokument TJ Mlados Pohorelá 2014/2015 - jeseň [190x] Stiahnu dokument 426.94 KB
Dokument Word Tlačivo - žiados o povolenie na výrub stromov [441x] Stiahnu dokument 39.50 KB
Textový súbor Tlačivo žiadosti a prílohy VZN [367x] Stiahnu dokument 386.09 KB
PDF dokument Účas poslancov na zasadnutí OZ 2011-2014 [335x] Stiahnu dokument 195.25 KB
PDF dokument Účas vo vožbách 10.3.2012 v okrskoch v Pohorelej [370x] Stiahnu dokument 107.90 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 12.12.2014 [204x] Stiahnu dokument 222.31 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 14.8.2014 [237x] Stiahnu dokument 388.23 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 15.5.2015 [205x] Stiahnu dokument 226.49 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 16.1.2015 [281x] Stiahnu dokument 210.13 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 19.12.2013 [351x] Stiahnu dokument 104.08 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 2.1.2015 [256x] Stiahnu dokument 165.07 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 25.9.2013 [321x] Stiahnu dokument 269.17 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 30.6.2014 [337x] Stiahnu dokument 270.12 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 31.3.2014 [330x] Stiahnu dokument 301.56 KB
PDF dokument Uznesenie Obecného zastupitežstva zo dňa 16. 12. 2015 [164x] Stiahnu dokument 312.17 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 05. 05. 2017 [38x] Stiahnu dokument 310.13 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 09.09.2016 [105x] Stiahnu dokument 296.96 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 14.12.2012 [421x] Stiahnu dokument 274.21 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 15.12.2011 [359x] Stiahnu dokument 86.09 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 16.12.2016 [79x] Stiahnu dokument 304.57 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 18. 02. 2016 [134x] Stiahnu dokument 329.94 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 18. 9. 2015 [177x] Stiahnu dokument 296.53 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 20.12.2010 [528x] Stiahnu dokument 90.74 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 21.3.2012 [342x] Stiahnu dokument 135.54 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 22.04.2016 [143x] Stiahnu dokument 308.39 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 22.9.2011 [347x] Stiahnu dokument 86.43 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 23.2.2011 [461x] Stiahnu dokument 141.49 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 24. 02. 2017 [52x] Stiahnu dokument 310.15 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 24. 6. 2016 [137x] Stiahnu dokument 318.68 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 24.6.2013 [297x] Stiahnu dokument 100.31 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 26. 6. 2015 [147x] Stiahnu dokument 298.82 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 26.5.2016 [128x] Stiahnu dokument 264.13 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 27.06.2017 [15x] Stiahnu dokument 344.95 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 27.3.2013 [385x] Stiahnu dokument 146.33 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 27.9.2012 [348x] Stiahnu dokument 116.96 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 28.10.2016 [87x] Stiahnu dokument 298.95 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 28.4.2011 [390x] Stiahnu dokument 89.12 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 28.6.2012 [344x] Stiahnu dokument 174.64 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 29.5.2012 [382x] Stiahnu dokument 93.17 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 6. 3. 2015 [213x] Stiahnu dokument 214.20 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 6.4.2011 [442x] Stiahnu dokument 89.12 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 8.6.2011 [430x] Stiahnu dokument 89.88 KB
PDF dokument Uznesie OZ zo dňa 23.10.2015 [166x] Stiahnu dokument 298.87 KB
PDF dokument Velkonocny turnaj v rapid-sachu - propozicie [27x] Stiahnu dokument 264.06 KB
PDF dokument Vežkonočný turnaj v rapid šachu 2016 - kompletná tabužka [125x] Stiahnu dokument 204.82 KB
PDF dokument Vianočný šachový turnaj 2014 - výsledky [194x] Stiahnu dokument 207.95 KB
PDF dokument Vožba prezidenta SR 2014 - 1.kolo - účas [267x] Stiahnu dokument 166.89 KB
PDF dokument Vožba prezidenta SR 2014 - 1.kolo - výsledky [266x] Stiahnu dokument 162.94 KB
PDF dokument Vožby do EP 2014 - odovzdané hlasy v Pohorelej po okrskoch [258x] Stiahnu dokument 152.26 KB
PDF dokument Vožby do EP 2014 - prednostné hlasy v Pohorelej po okrskoch [314x] Stiahnu dokument 201.48 KB
PDF dokument Vožby do EP 2014 - účas v Pohorelej po okrskoch [217x] Stiahnu dokument 154.56 KB
PDF dokument Vožby do NR SR 5.3.2016 - odovzdané hlasy v Pohorelej po okrskoch [110x] Stiahnu dokument 279.31 KB
PDF dokument Vožby do NR SR 5.3.2016 - odovzdané hlasy v Pohorelej po okrskoch - graf [118x] Stiahnu dokument 155.93 KB
PDF dokument Vožby do NR SR 5.3.2016 - účas v Pohorelej po okrskoch [111x] Stiahnu dokument 266.32 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 1. kolo - účas po okrskoch [272x] Stiahnu dokument 120.27 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 1. kolo - vožby predsedu po okrskoch [292x] Stiahnu dokument 152.02 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 2. kolo - účas v okrskoch v Pohorelej [307x] Stiahnu dokument 141.72 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 2. kolo - vožby predsedu v okrskoch v Pohorelej [296x] Stiahnu dokument 142.80 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - vožby poslancov po okrskoch [292x] Stiahnu dokument 101.81 KB
Dokument Word Všeobecné podmienky a pokyny pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu [495x] Stiahnu dokument 28.50 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá [145x] Stiahnu dokument 249.32 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pohorelá [174x] Stiahnu dokument 322.58 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnutežnosti na kalendárny rok 2016 [165x] Stiahnu dokument 220.61 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016 [135x] Stiahnu dokument 243.28 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 [126x] Stiahnu dokument 232.81 KB
PDF dokument Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá [141x] Stiahnu dokument 281.27 KB
PDF dokument Výberové konanie na pracovnú pozíciu sociálny pracovník [140x] Stiahnu dokument 380.62 KB
PDF dokument Vyhlásené VZN č. 4/2016 [80x] Stiahnu dokument 225.49 KB
PDF dokument Vyhlasenie pozemky [71x] Stiahnu dokument 173.59 KB
PDF dokument Vyhlásenie vožby hlavného kontrolóra obce Pohorelá [47x] Stiahnu dokument 193.81 KB
PDF dokument Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2010 [382x] Stiahnu dokument 4.29 MB
PDF dokument Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2014 [141x] Stiahnu dokument 3.94 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2009 [818x] Stiahnu dokument 1.63 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2011 [470x] Stiahnu dokument 3.21 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2012 [340x] Stiahnu dokument 1.71 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2013 [189x] Stiahnu dokument 3.46 MB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 11.9.2017 [11x] Stiahnu dokument 356.11 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 12.9.2017 [13x] Stiahnu dokument 348.28 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 13.9.2017 [12x] Stiahnu dokument 360.73 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 14.9.2017 [12x] Stiahnu dokument 362.91 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 18.9.2017 [3x] Stiahnu dokument 360.13 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 19.9.2017 [6x] Stiahnu dokument 346.90 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 20.9.2017 [5x] Stiahnu dokument 355.67 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 4.9.2017 [23x] Stiahnu dokument 367.07 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 4.9.2017 [2x] Stiahnu dokument 367.07 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 5.9.2017 [17x] Stiahnu dokument 356.16 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 6.9.2017 [15x] Stiahnu dokument 361.09 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 7.9.2017 [12x] Stiahnu dokument 361.90 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 8.9.2017 [12x] Stiahnu dokument 364.37 KB
PDF dokument Výsledky SODB 2011 [330x] Stiahnu dokument 304.65 KB
PDF dokument Vývoj intezity dopravy od roku 2000 [418x] Stiahnu dokument 261.48 KB
Dokument Word Výzva na predkladanie ponúk (podprahová zákazka) [410x] Stiahnu dokument 16.53 KB
Dokument Word Výzva na predkladanie ponúk (podprahová zákazka) - vo [389x] Stiahnu dokument 62.00 KB
PDF dokument VZN 1/2017 kosiežka [35x] Stiahnu dokument 484.08 KB
PDF dokument VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku [579x] Stiahnu dokument 136.78 KB
PDF dokument VZN - Rokovací poriadok OZ [494x] Stiahnu dokument 268.22 KB
PDF dokument VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá [408x] Stiahnu dokument 356.88 KB
PDF dokument VZN 2/2016 pripkonanie [70x] Stiahnu dokument 484.71 KB
PDF dokument VZN 4/2016 pripokonanie [63x] Stiahnu dokument 485.26 KB
PDF dokument VZN č. 1/1995 - Štatút Obce Pohorelá [21x] Stiahnu dokument 1.10 MB
PDF dokument VZN č. 1/2008 - vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác [23x] Stiahnu dokument 337.25 KB
PDF dokument VZN č. 1/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá [18x] Stiahnu dokument 373.39 KB
PDF dokument VZN č. 1/2011 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [120x] Stiahnu dokument 166.37 KB
PDF dokument VZN č. 1/2017 prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku [43x] Stiahnu dokument 395.83 KB
PDF dokument VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá [42x] Stiahnu dokument 541.90 KB
PDF dokument VZN č. 2/2008 v znení Dodatku č.1 [26x] Stiahnu dokument 105.49 KB
PDF dokument VZN č. 2/2008 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 [19x] Stiahnu dokument 104.44 KB
PDF dokument VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracova a aktualizova povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikatežov, ktorých objekt môže by postihnutý povodňou na území obce Pohorelá [370x] Stiahnu dokument 89.46 KB
PDF dokument VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá [42x] Stiahnu dokument 385.78 KB
PDF dokument VZN č. 2/2016 o dani z nehnutežnosti na rok 2017 [51x] Stiahnu dokument 213.89 KB
PDF dokument VZN č. 2/2017 [15x] Stiahnu dokument 496.11 KB
PDF dokument VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky [19x] Stiahnu dokument 493.92 KB
PDF dokument VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 [43x] Stiahnu dokument 230.70 KB
PDF dokument VZN č. 3/2017 [21x] Stiahnu dokument 524.93 KB
PDF dokument VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách [19x] Stiahnu dokument 522.56 KB
PDF dokument VZN č. 4/2017 [19x] Stiahnu dokument 602.76 KB
PDF dokument VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá [13x] Stiahnu dokument 599.85 KB
PDF dokument VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy [41x] Stiahnu dokument 340.75 KB
PDF dokument VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy č. 1 [58x] Stiahnu dokument 340.75 KB
PDF dokument VZN č. 5/2017 [18x] Stiahnu dokument 495.02 KB
PDF dokument VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariaden [15x] Stiahnu dokument 492.76 KB
PDF dokument VZN č.1/2014 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani [250x] Stiahnu dokument 194.61 KB
PDF dokument Vzn č3/2016 pripkonanie [46x] Stiahnu dokument 484.37 KB
PDF dokument VZN č42017 dotácie [29x] Stiahnu dokument 611.38 KB
PDF dokument VZN o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani [221x] Stiahnu dokument 152.20 KB
PDF dokument VZN o cenách nájmu nájomných bytov [386x] Stiahnu dokument 106.24 KB
PDF dokument VZN o chove včiel [678x] Stiahnu dokument 107.19 KB
PDF dokument VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi [430x] Stiahnu dokument 294.81 KB
PDF dokument VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi [352x] Stiahnu dokument 342.05 KB
PDF dokument VZN o opatrovatežskej službe - od 1.1.2011 [486x] Stiahnu dokument 131.72 KB
PDF dokument VZN o podmienkach držania a chovu psov v Obci Pohorelá [314x] Stiahnu dokument 132.35 KB
PDF dokument VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá [380x] Stiahnu dokument 335.29 KB
PDF dokument VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení - od 1.10.2009 [485x] Stiahnu dokument 105.49 KB
PDF dokument VZN o psoch [150x] Stiahnu dokument 323.46 KB
PDF dokument VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podža miestnych podmienok [327x] Stiahnu dokument 370.29 KB
PDF dokument VZN o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach [402x] Stiahnu dokument 114.81 KB
PDF dokument VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd [360x] Stiahnu dokument 207.79 KB
PDF dokument VZN sociálna výpomoc [118x] Stiahnu dokument 333.19 KB
PDF dokument VZN sociálna výpomoc [132x] Stiahnu dokument 333.21 KB
PDF dokument VZN zmena prilohy [69x] Stiahnu dokument 339.51 KB
PDF dokument Zadanie na spracovanie Územného plánu obce Pohorelá [654x] Stiahnu dokument 915.06 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 02012015 [91x] Stiahnu dokument 264.42 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 05052017 [32x] Stiahnu dokument 435.80 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 06032015 [89x] Stiahnu dokument 526.45 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 09092016 [151x] Stiahnu dokument 629.70 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 12122014 [87x] Stiahnu dokument 204.84 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 14082014 [88x] Stiahnu dokument 275.63 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 15052015 [107x] Stiahnu dokument 434.19 KB
PDF dokument zápisnica oz 15052015 [96x] Stiahnu dokument 288.30 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 16012015 [91x] Stiahnu dokument 365.21 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 16122015 [87x] Stiahnu dokument 275.79 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 16122016 [67x] Stiahnu dokument 351.41 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 18022016 [107x] Stiahnu dokument 655.29 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 18092015 [81x] Stiahnu dokument 298.11 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 18092015 [94x] Stiahnu dokument 459.97 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 22042016 - 1. čas [112x] Stiahnu dokument 339.03 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 22042016 - 2. čas [107x] Stiahnu dokument 433.85 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 23102015 [72x] Stiahnu dokument 323.34 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 23102015 [92x] Stiahnu dokument 536.66 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 24022017 [67x] Stiahnu dokument 413.53 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 24062016 [122x] Stiahnu dokument 1016.62 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 26052016 [90x] Stiahnu dokument 205.79 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 26062015 [86x] Stiahnu dokument 485.19 KB
PDF dokument zápisnica OZ 26062015 [66x] Stiahnu dokument 279.33 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 27062017 [24x] Stiahnu dokument 3.15 MB
PDF dokument Zápisnica OZ 28102016 [53x] Stiahnu dokument 419.93 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 30062014 [77x] Stiahnu dokument 357.40 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 31032014 [101x] Stiahnu dokument 207.29 KB
PDF dokument Zápisnica z OZ, prezenčná listina [111x] Stiahnu dokument 296.49 KB
PDF dokument Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupitežstva Pohorelej s účinnosou od 01. 01. 2017 [47x] Stiahnu dokument 183.16 KB
PDF dokument Záverečný účet 2015 [95x] Stiahnu dokument 433.39 KB
PDF dokument záverečný účet 2015 príloha [73x] Stiahnu dokument 296.22 KB
PDF dokument Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2012 [270x] Stiahnu dokument 2.11 MB
PDF dokument Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2014 [148x] Stiahnu dokument 1.40 MB
PDF dokument Záverečný účet obce za rok 2008 [242x] Stiahnu dokument 423.68 KB
PDF dokument Záverečný účet za rok 2009 [669x] Stiahnu dokument 313.25 KB
PDF dokument Záverečný účet za rok 2010 [458x] Stiahnu dokument 516.52 KB
PDF dokument Záverečný účet za rok 2011 [319x] Stiahnu dokument 688.26 KB
PDF dokument zložky rozpočtu 2015 [71x] Stiahnu dokument 252.17 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Arprog Poprad - stavebné práce: Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie [399x] Stiahnu dokument 4.42 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Arprog Poprad - stavebné práce: Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie - dodatok1 [352x] Stiahnu dokument 274.62 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - L.I.N.E. design s.r.o. Bratislava - projektová dokumentácia Revitalizácia obce - dodatok 1 [400x] Stiahnu dokument 429.30 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - L.I.N.E. design s.r.o. Bratislava - projektová dokumentácia Revitalizácia obce Pohorelá [364x] Stiahnu dokument 1.44 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - ROVEST BB - projektová dokumentácia Vetva B [438x] Stiahnu dokument 1.21 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce \"Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba\" [489x] Stiahnu dokument 7.94 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 1 [444x] Stiahnu dokument 1.23 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 2 [409x] Stiahnu dokument 403.91 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 3 [451x] Stiahnu dokument 774.70 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 4 [382x] Stiahnu dokument 822.36 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - IS Pohorelá - stavebné práce - Revitalizácia obce Pohorelá -Dodatok č.1 [423x] Stiahnu dokument 1.09 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - IS Pohorelá - stavebné práce Revitalitalizácie obce Pohorelá [569x] Stiahnu dokument 3.01 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG-EIFFAGE-MIGI - stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ [451x] Stiahnu dokument 2.96 MB
PDF dokument Zmluva o dielo -Ing.Zelenčík ISOLA Nitra - Rekonštrukcia palivovej základne viaučelovej budovy [355x] Stiahnu dokument 5.04 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia ZŠ [502x] Stiahnu dokument 3.33 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Revitalizácia obce [325x] Stiahnu dokument 3.37 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Revitalizácia obce, Dodatok1 [368x] Stiahnu dokument 1.89 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie [427x] Stiahnu dokument 437.55 KB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí služieb - ARDE Bardejov - externý manažment Rekonštrukcia ZŠ [352x] Stiahnu dokument 2.06 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí služieb - ARDE Bardejov - externý manažment Vetva B [402x] Stiahnu dokument 1.05 MB
PDF dokument Zmluva o poskytovaní služieb - Digitálne mesto - DATALAN [356x] Stiahnu dokument 3.19 MB
PDF dokument Zmluva pozemok Jozef Gandžala [4x] Stiahnu dokument 345.39 KB
PDF dokument Zvolávanie OZ povereným poslancom [78x] Stiahnu dokument 240.17 KB
Dokument Word Žiados o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení - tlačivo [337x] Stiahnu dokument 28.50 KB
PDF dokument Žiados o prevod nehnutežnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá [115x] Stiahnu dokument 142.11 KB
Dokument Word Žiados o pridelenie súpisného čísla [1018x] Stiahnu dokument 26.00 KB
Dokument Word Žiados o schválenie prevádzkovej doby - tlačivo [427x] Stiahnu dokument 28.50 KB
Dokument Word Žiados o stanovisko k umiestneniu prevádzky - tlačivo [440x] Stiahnu dokument 31.00 KB
Dokument Word Žiados o výmaz z evidencie samostatne hospodáriaceho rožníka [615x] Stiahnu dokument 24.00 KB
Dokument Word Žiados o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho rožníka [399x] Stiahnu dokument 25.00 KB
Dokument Word Žiados o zriadenie kanalizačnej prípojky [121x] Stiahnu dokument 32.50 KB

:: Dôležité ::
:: Náhodný obrázok ::
Milan Siman
:: Pohorelá na FaceBooku ::
:: Kalendár ::
Dnes je streda
23. august 2017
meniny má Filip
zajtra
Bartolomej
:: Najčítanejšie ::
Tlačová správa Obce Pohorelá zo 4.6.2012 - ad SOZA
Augustové vydanie Pohorelského hlásnika
Aktivačná činnos formou dobrovožníckej služby 2014
Stredoslovenská futbalová 2. liga - ročník 2012/2013
Kontakty
Pohorežsko - slovenský slovník
Starosta obce
Pohorelá - dedina pod Orlovou hožou
Základná škola s materskou školou Pohorelá
NEHNUTEźNOSTI: PREDAJ-KÚPA-PRENÁJOM
:: Anketa ::
ZRUŠENIE GASTROLÍSTKOV
Ste za nahradenie gastrolístkov peniazmi?
ÁNO 64.25 %
NIE 22.88 %
JE MI TO JEDNO 12.87 %
Celkom hlasov: 1368.
:: Partneri ::
DEUS
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
www.zdruzeniedeus.sk/
EURES
Európske služby zamestnanosti - bezplatné informačné a poradenské služby, ktorých ciežom je užahči vožný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.
www.eures.sk
Kam na Horehroní
Mesačník a webový portál o kultúrnych a športových podujatiach na Horehroní.
www.kamnahorehroni.sk/podujatia/
RPnet
Webdesign - Tvorba dynamických www stránok.
www.rpnet.sk
SART
športové poháre a ceny
www.sart.sk
SZPB
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá
www.szpb.sk
Ústredný portál verejnej správy

www.portal.gov.sk
VSP Horehron
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
www.vsphorehron.sk
VÚC BB
Banskobystrický samosprávny kraj
www.vucbb.sk/portal/
ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk

Aktuality|DokumentyDokumenty|Galéria|Mapa stránok|Napíšte námNapíšte nám|PDA verziaPDA verzia|RSS informačný kanálRSS informačný kanál

SPRÁVCA A VLASTNÍK OBSAHU: Obec Pohorelá, Obecný úrad v Pohorelej, Nová 392, 976 69 Pohorelá, 048/6196102, obec[zav]pohorela.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEź WEBSTRÁNKY: RPnet, Rázusova 55, 977 01 Brezno, info[zav]rpnet.sk