:: Vyhžadᝠ::
:: Menu ::
:: Kalendár ::
:: INFOServis ::
Máte záujem o zasielanie noviniek mailom? Napíšte sem svoju e-mailovú adresu. Zadaním už registrovanej adresy sa odhlásite.
:: RSS kanál ::
:: NÁVŠTEVNOS od 7.1.2011 ::
Celkom: 8952625 
Mesiac: 210689 
Týždeň: 49328 
Dnes: 2554 
Online: 1 
:: Interaktívna fotomapa ::
Interaktívna fotomapa Pohorelá
:: Reklama ::
ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO -  - Ministerstvo vnútra SR zriadilo 1.7.2014 spustilo prvý nástroj projektu Elektronického kontraktačného systému (EKS). Ide o Elektronické trhovisko (ET), teda systém plne elektronizovaného zadávania ponúk a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. 
Na Elektronickom trhovisku bude nakupova každý verejný obstarávatež podža § 6 a osoba podža § 7 Zákona o verejnom obstarávaní (štát, obec, vyšší územný celok, či organizácie, ktoré sú nimi zriadené, či majetkovo prepojené) ak hodnota tovaru, služieb, či stavebných práce presahuje 1000 eur a nepresahuje prahové hodnoty určené nariadením európskej komisie. Týka sa to aj Obce Pohorelá a jej rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Pohorelá.
V súčasnosti Elektronické trhovisko je v skúšobnej prevádzke. Predpokladaný termín plnohodnotného spustenia ET, a teda aj povinného používania pre verejných obstarávatežov, je 1.1.2015.  
Dodávatelia, ktorí budú chcie obchodova s verejným obstarávatežom, sa musia zaregistrova na stránke EKS. Registrova a obchodova sa už dá aj v súčasnosti. 
Dodávatelia, ktorí budú chcie obchodova prostredníctvom Elektronického trhoviska, sa budú musie za 66-eurový poplatok registrova v Zozname podnikatežov na Úrade pre verejné obstarávanie. Na stránke EKS sa však môžu zaregistrova aj pred tým.
:: Kurzový lístok ::
USD 1.24 
CZK 25.33 
GBP 0.89 
HUF 311.15 
PLN 4.15 
RUB 70.07 
 :: Dokumenty ::

 Abecedbý zoznam všetkých dokumentov na stiahnutie.

Súbor [127x] Stiahnu dokument 0.00  B
PDF dokument [179x] Stiahnu dokument 333.19 KB
Dokument Word [202x] Stiahnu dokument 236.50 KB
PDF dokument [203x] Stiahnu dokument 328.32 KB
PDF dokument [157x] Stiahnu dokument 61.63 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 [402x] Stiahnu dokument 118.37 KB
PDF dokument 1 [9x] Stiahnu dokument 468.03 KB
PDF dokument 10 [4x] Stiahnu dokument 3.67 MB
PDF dokument 11 [5x] Stiahnu dokument 3.69 MB
PDF dokument 12 [4x] Stiahnu dokument 3.06 MB
PDF dokument 13 [6x] Stiahnu dokument 3.97 MB
PDF dokument 14 [8x] Stiahnu dokument 2.06 MB
PDF dokument 15 [7x] Stiahnu dokument 43.04 MB
PDF dokument 16 [7x] Stiahnu dokument 290.07 KB
PDF dokument 2 [6x] Stiahnu dokument 4.32 MB
PDF dokument 3 [4x] Stiahnu dokument 3.64 MB
PDF dokument 4 [4x] Stiahnu dokument 3.54 MB
PDF dokument 5 [4x] Stiahnu dokument 2.87 MB
PDF dokument 6 [4x] Stiahnu dokument 4.36 MB
PDF dokument 7 [4x] Stiahnu dokument 3.62 MB
PDF dokument 8 [5x] Stiahnu dokument 4.69 MB
PDF dokument 9 [4x] Stiahnu dokument 3.66 MB
PDF dokument Ako sa zachova v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok [44x] Stiahnu dokument 316.79 KB
PDF dokument Bulletin [556x] Stiahnu dokument 551.74 KB
PDF dokument Cestovný poriadok - Linka 702502 [345x] Stiahnu dokument 76.91 KB
PDF dokument Čerpanie výdavkov k 31.12.2010 [425x] Stiahnu dokument 111.37 KB
PDF dokument Čerpanie výdavkov k 31.12.2011 [360x] Stiahnu dokument 164.66 KB
PDF dokument Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 [341x] Stiahnu dokument 170.67 KB
Dokument Word Čestné vyhlásenie [911x] Stiahnu dokument 28.00 KB
PDF dokument Daňové priznanie k dani z nehnutežnosti [5x] Stiahnu dokument 5.29 MB
PDF dokument Dobšinský P.: O kocúrikovi [493x] Stiahnu dokument 150.14 KB
PDF dokument Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pohorelá č. 2/2013 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pohorelá [166x] Stiahnu dokument 444.89 KB
PDF dokument Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 [270x] Stiahnu dokument 189.25 KB
PDF dokument Dodatok č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení [187x] Stiahnu dokument 224.18 KB
PDF dokument Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2009 o poskytovaní opatrovatežskej služby, spôsobe úhrady, výške úhrady a platenia úhrady za opatrovatežskú službu v znení neskorších dodatkov [261x] Stiahnu dokument 281.02 KB
PDF dokument Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013 [242x] Stiahnu dokument 445.48 KB
PDF dokument Dohoda o vzájomnej spolupráci [330x] Stiahnu dokument 444.12 KB
PDF dokument Elektronické trhovisko - informačný leták pre podnikatežské subjekty [1617x] Stiahnu dokument 74.41 KB
ZIP súbor Erb obce Pohorelá k stiahnutiu [367x] Stiahnu dokument 286.17 KB
PDF dokument Evidencia štandardov kvality za oblas voda - odpadová [94x] Stiahnu dokument 543.87 KB
PDF dokument Faktury 2011 [795x] Stiahnu dokument 22.41 KB
PDF dokument Faktury 2012 [459x] Stiahnu dokument 39.87 KB
PDF dokument Financie a miestne dane v samospráve (informačná brožúra) [224x] Stiahnu dokument 664.66 KB
PDF dokument G.Horák - Moja druhá domovská obec [512x] Stiahnu dokument 62.97 KB
PDF dokument Gejza Horák: Včelárstvo (1939-1943) [521x] Stiahnu dokument 109.11 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa - príjmy 2014 [230x] Stiahnu dokument 233.35 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa - výdavky 2014 [213x] Stiahnu dokument 722.69 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa 2010 [446x] Stiahnu dokument 356.40 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa čerpanie programov 2015 [112x] Stiahnu dokument 326.36 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2011 - príjmy [406x] Stiahnu dokument 193.05 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2011 - výdavky [383x] Stiahnu dokument 619.14 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2012 - príjmy [321x] Stiahnu dokument 219.24 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2012 - výdavky [300x] Stiahnu dokument 681.47 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2013 - príjmy [296x] Stiahnu dokument 205.68 KB
PDF dokument Hodnotiaca správa za rok 2013 - výdavky [262x] Stiahnu dokument 647.90 KB
PDF dokument Informácia o zmenách v zákonoch upravujúcich užívanie požnohospodárskych pozemkov [7x] Stiahnu dokument 995.21 KB
PDF dokument Informácie pre verejnos - občan a krízové situácie [88x] Stiahnu dokument 600.36 KB
PDF dokument Kalendár 2011 [515x] Stiahnu dokument 363.48 KB
PDF dokument Kalendár zberu odpadu na rok 2018 [14x] Stiahnu dokument 495.01 KB
PDF dokument Kompletné výsledky referenda v Pohorelej 7.2.2015 [247x] Stiahnu dokument 602.04 KB
PDF dokument Koncept UPN - 1 širšie vzahy [212x] Stiahnu dokument 693.41 KB
PDF dokument Koncept UPN - 2.1. komplexný návrh var. A [285x] Stiahnu dokument 1.18 MB
PDF dokument Koncept UPN - 2.2. dopravné a technické vybavenie [212x] Stiahnu dokument 590.03 KB
PDF dokument Koncept UPN - 2.3. ochrana prírody a tvorba krajiny [180x] Stiahnu dokument 637.33 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.1. komplexný návrh var. A [206x] Stiahnu dokument 1.15 MB
PDF dokument Koncept UPN - 3.2. komplexný návrh var. B [213x] Stiahnu dokument 1.25 MB
PDF dokument Koncept UPN - 3.3. komplexný návrh P.Maša [241x] Stiahnu dokument 739.16 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.4. dopravné vybavenie [203x] Stiahnu dokument 590.03 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.5. vodne hospodárstvo [205x] Stiahnu dokument 730.10 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.6. elektrika a plyn [201x] Stiahnu dokument 939.21 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.7. požnohosp. pôda var. A [203x] Stiahnu dokument 797.72 KB
PDF dokument Koncept UPN - 3.7. požnohosp. pôda var. B [179x] Stiahnu dokument 836.51 KB
PDF dokument Koncept UPN - textová čas [217x] Stiahnu dokument 2.30 MB
Dokument Excel Kosenie 2014 - výsledky [287x] Stiahnu dokument 94.50 KB
PDF dokument KZ-Baksa [563x] Stiahnu dokument 579.35 KB
PDF dokument KZ-EMB Projekt s.r.o. [435x] Stiahnu dokument 2.01 MB
PDF dokument KZ-EMB Projekt s.r.o.-kompostéry-dodatok1 [471x] Stiahnu dokument 494.31 KB
PDF dokument KZ-Hrčák [544x] Stiahnu dokument 478.58 KB
PDF dokument KZ-SLOVES [381x] Stiahnu dokument 6.34 MB
PDF dokument List StVPS k aktuálnym cenám vodného a stočného platných od 1.7.2017 [49x] Stiahnu dokument 381.10 KB
PDF dokument List z RaTS zo dňa 6.7.2011 [519x] Stiahnu dokument 803.69 KB
PDF dokument List z RaTS zo dňa 6.9.2011 [517x] Stiahnu dokument 713.56 KB
PDF dokument List zákazníkom [134x] Stiahnu dokument 298.78 KB
PDF dokument Liturgia Krížovej cesty 3.4.2015 [216x] Stiahnu dokument 18.36 MB
PDF dokument Majstrovstvá okresu Brezno žiakov v rapid-šachu 2017 (propozície) [20x] Stiahnu dokument 251.97 KB
PDF dokument Mandantná zmluva - INPRO Poprad - verejná súaž Pohorelá -spl.kanalizácia II., III. a IV. stavba [470x] Stiahnu dokument 1.42 MB
PDF dokument Mandantná zmluva - INPRO Poprad - verejná súaž Pohorelá -spl.kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 1 [430x] Stiahnu dokument 855.65 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - Engels Vrútky - verejné obstarávanie Revitalizácia obce Pohorelá [625x] Stiahnu dokument 1.31 MB
PDF dokument Mandátna zmluva - Engels Vrútky - verejné obstarávanie Revitalizácia obce Pohorelá -dodatok1 [410x] Stiahnu dokument 819.87 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - externý manažment Revitalizácia obce Pohorelá [451x] Stiahnu dokument 1.96 MB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - stavebný dozor - Vetva B [579x] Stiahnu dokument 971.90 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - stavebný dozor - Vetva B - dodatok1 [446x] Stiahnu dokument 274.02 KB
PDF dokument Mandátna zmluva - INPRO Poprad - stavebný dozor a inž.činnos Revitalizácia obce Pohorelá [425x] Stiahnu dokument 1.52 MB
PDF dokument Mandátna zmluva - LEDAS Bratislava - verejné obstarávanie - Vetva B [425x] Stiahnu dokument 1015.56 KB
PDF dokument Memorial pohorelskych rubarov 2015 - výsledky [223x] Stiahnu dokument 351.73 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2010 [436x] Stiahnu dokument 72.40 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2011 [406x] Stiahnu dokument 72.95 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2012 [346x] Stiahnu dokument 86.15 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2013 [341x] Stiahnu dokument 86.24 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 30.6.2014 [195x] Stiahnu dokument 133.39 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 31.12.2013 [240x] Stiahnu dokument 91.53 KB
PDF dokument Monitoring príjmov k 31.12.2014 [226x] Stiahnu dokument 214.67 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2010 [435x] Stiahnu dokument 74.56 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2011 [410x] Stiahnu dokument 65.75 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2012 [342x] Stiahnu dokument 143.82 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2013 [320x] Stiahnu dokument 136.17 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 30.6.2014 [182x] Stiahnu dokument 373.67 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 31.12.2013 [269x] Stiahnu dokument 183.66 KB
PDF dokument Monitoring výdavkov k 31.12.2014 [204x] Stiahnu dokument 133.78 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2010 [443x] Stiahnu dokument 333.61 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2012 [323x] Stiahnu dokument 602.27 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2013 [313x] Stiahnu dokument 707.87 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2015 - Finančné plnenie [228x] Stiahnu dokument 83.33 KB
PDF dokument Monitorovacia správa k 30.6.2015 - Programové plnenie [183x] Stiahnu dokument 241.43 KB
PDF dokument Monitorovacia správa príjmov k 30.6.2011 [422x] Stiahnu dokument 114.57 KB
PDF dokument Monitorovacia správa výdavkov k 30.6.2011 [414x] Stiahnu dokument 280.84 KB
PDF dokument Možnosti nadstavbového štúdia na Strednej škole v Brezne [435x] Stiahnu dokument 284.98 KB
PDF dokument Nákup kompostérov - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v podprahovej zákazke [431x] Stiahnu dokument 383.37 KB
PDF dokument Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Pohorelá č. 3/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení [164x] Stiahnu dokument 221.26 KB
PDF dokument Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2008 [75x] Stiahnu dokument 503.97 KB
PDF dokument Návrh mandatnej zmluvy - INPRO Poprad - stavebný dozor a inž.činnos Rekonštrukcia ZŠ [457x] Stiahnu dokument 1.72 MB
PDF dokument Návrh na osadenie uzamykatežných zábran [733x] Stiahnu dokument 151.28 KB
PDF dokument Návrh redukcie od 1.4.2011 [557x] Stiahnu dokument 93.92 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá [202x] Stiahnu dokument 281.99 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 [130x] Stiahnu dokument 232.14 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnutežnosti na kalendárny rok 2016 [178x] Stiahnu dokument 222.60 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 [116x] Stiahnu dokument 225.49 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016 [177x] Stiahnu dokument 244.89 KB
PDF dokument Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 [192x] Stiahnu dokument 234.12 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá [29x] Stiahnu dokument 429.08 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá [210x] Stiahnu dokument 244.93 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 2/2016 o dani z nehnutežnosti na rok 2017 [126x] Stiahnu dokument 216.47 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 2/2017 o povinnom zápise dieaa [73x] Stiahnu dokument 511.04 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel [108x] Stiahnu dokument 532.26 KB
PDF dokument Návrh VZN č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 [69x] Stiahnu dokument 364.65 KB
PDF dokument Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 [302x] Stiahnu dokument 953.39 KB
PDF dokument Nohejbal 2011 - Kompletné výsledky [464x] Stiahnu dokument 269.38 KB
PDF dokument O pohorelských hasičoch, požiarnikoch, ako aj o požiaroch v Pohorelej v historických záznamoch [702x] Stiahnu dokument 554.61 KB
PDF dokument Objednávky 2011 [606x] Stiahnu dokument 16.48 KB
PDF dokument Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014 v Pohorelej (po okrskoch) [349x] Stiahnu dokument 642.72 KB
PDF dokument Oznam o výberovom konaní KC Pohohorelá [172x] Stiahnu dokument 415.68 KB
PDF dokument Oznámenie o implementácii FSC certifikácie lesného hospodárenia [324x] Stiahnu dokument 341.98 KB
PDF dokument Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy [424x] Stiahnu dokument 407.93 KB
PDF dokument OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE [159x] Stiahnu dokument 838.24 KB
Dokument Word Oznámenie o usporiadaní telovýchovného, športového a turistického podujatia [481x] Stiahnu dokument 26.50 KB
PDF dokument Oznámenie o vožnom pracovnom mieste [13x] Stiahnu dokument 558.91 KB
PDF dokument OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA [421x] Stiahnu dokument 17.86 KB
PDF dokument Oznámenie o výsledku obstarávania - úplné znenie [371x] Stiahnu dokument 10.91 KB
PDF dokument Oznámenie o výsledku obstarávania - úplné znenie [377x] Stiahnu dokument 10.67 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - Ing.J.Vojtko (37/2015) [225x] Stiahnu dokument 279.73 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - Ing.ź.Haluška (225/2014) [267x] Stiahnu dokument 278.43 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - RSDr.M.Kalman (1468/2014) [253x] Stiahnu dokument 277.44 KB
PDF dokument Oznámenie o začatí konania červená skala [133x] Stiahnu dokument 103.64 KB
PDF dokument Oznámenie o zámere Obce Pohorelá preda nehnutežný majetok [162x] Stiahnu dokument 246.12 KB
PDF dokument Oznámenie prerokovania konceptu ÚPNO Pohorelá [195x] Stiahnu dokument 169.56 KB
PDF dokument Oznámenie výrub Pohorelá [152x] Stiahnu dokument 103.58 KB
PDF dokument Oznámenie výrubu urbár [211x] Stiahnu dokument 328.63 KB
PDF dokument Oznámenie výruby Červená Skala [133x] Stiahnu dokument 103.64 KB
PDF dokument Pedagogický asistent [8x] Stiahnu dokument 689.50 KB
PDF dokument PHSR [423x] Stiahnu dokument 20.86 MB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2014 [312x] Stiahnu dokument 456.53 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012 [397x] Stiahnu dokument 367.08 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 [374x] Stiahnu dokument 430.93 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 [389x] Stiahnu dokument 99.98 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 [293x] Stiahnu dokument 445.48 KB
PDF dokument Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 [213x] Stiahnu dokument 179.95 KB
PDF dokument Plnenie príjmov k 31.12.2010 [455x] Stiahnu dokument 99.88 KB
PDF dokument Plnenie príjmov k 31.12.2011 [369x] Stiahnu dokument 90.56 KB
PDF dokument Plnenie príjmov k 31.12.2012 [362x] Stiahnu dokument 123.05 KB
Dokument Word Plnomocenstvo pri podaní žiadosti za občana dlhodo pripútaného na lôžko [949x] Stiahnu dokument 37.50 KB
PDF dokument Pobyty pre sociálne slabšie rodiny - plagát [148x] Stiahnu dokument 1.17 MB
PDF dokument Pobyty pre sociálne slabšie rodiny - žiados [142x] Stiahnu dokument 522.62 KB
PDF dokument Počet odovzdaných hlasov v okrskoch v Pohorelej [411x] Stiahnu dokument 156.78 KB
PDF dokument Poďakovanie Veroniky účinkujúcim a divákom [407x] Stiahnu dokument 34.58 KB
PDF dokument Podrobné výsledky komunálnych volieb v Pohorelej 2010 [446x] Stiahnu dokument 597.71 KB
PDF dokument Podrobné výsledky referenda v okrskoch Pohorelej 2010 [460x] Stiahnu dokument 357.08 KB
PDF dokument Podrobné výsledky volieb do NRSR v Pohorelej 2010 [487x] Stiahnu dokument 408.46 KB
PDF dokument Pohorelá - situácia [229x] Stiahnu dokument 860.74 KB
PDF dokument Pohorelská Maša - situácia - čas 1 [236x] Stiahnu dokument 1.77 MB
PDF dokument Pohorelská Maša - situácia - čas 2 [210x] Stiahnu dokument 753.60 KB
PDF dokument Pohorelské železiarne - Kronika obce Pohorelá (Mgr.P.Návoy) [452x] Stiahnu dokument 4.15 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2010 [980x] Stiahnu dokument 778.65 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2011 [1136x] Stiahnu dokument 1.07 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2012 [810x] Stiahnu dokument 1.90 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2013 [905x] Stiahnu dokument 2.18 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2014 [808x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2015 [628x] Stiahnu dokument 1.84 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2016 [466x] Stiahnu dokument 2.37 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2017 [448x] Stiahnu dokument 2.11 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 01/2018 [160x] Stiahnu dokument 2.42 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2010 [929x] Stiahnu dokument 813.94 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2011 [1079x] Stiahnu dokument 823.66 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2012 [887x] Stiahnu dokument 1.48 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2013 [1001x] Stiahnu dokument 1.92 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2014 [718x] Stiahnu dokument 1.82 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2015 [478x] Stiahnu dokument 2.19 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2016 [435x] Stiahnu dokument 2.39 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2017 [389x] Stiahnu dokument 2.59 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 02/2018 [29x] Stiahnu dokument 2.33 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2010 [862x] Stiahnu dokument 835.22 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2011 [1064x] Stiahnu dokument 776.95 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2012 [846x] Stiahnu dokument 1.64 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2013 [691x] Stiahnu dokument 1.75 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2014 [654x] Stiahnu dokument 2.57 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2015 [555x] Stiahnu dokument 2.67 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2016 [430x] Stiahnu dokument 2.49 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 03/2017 [319x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2010 [910x] Stiahnu dokument 856.97 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2011 [1047x] Stiahnu dokument 654.24 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2012 [930x] Stiahnu dokument 1.57 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2013 [592x] Stiahnu dokument 1.64 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2014 [586x] Stiahnu dokument 1.81 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2015 [495x] Stiahnu dokument 2.71 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2016 [377x] Stiahnu dokument 2.36 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 04/2017 [320x] Stiahnu dokument 2.79 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2010 [1011x] Stiahnu dokument 863.81 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2011 [983x] Stiahnu dokument 1.02 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2012 [946x] Stiahnu dokument 1.84 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2013 [629x] Stiahnu dokument 2.29 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2014 [647x] Stiahnu dokument 1.87 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2015 [472x] Stiahnu dokument 2.95 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2016 [391x] Stiahnu dokument 2.53 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 05/2017 [293x] Stiahnu dokument 2.35 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2010 [1146x] Stiahnu dokument 1.03 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2011 [1050x] Stiahnu dokument 705.83 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2012 [787x] Stiahnu dokument 1.48 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2013 [704x] Stiahnu dokument 2.13 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2014 [643x] Stiahnu dokument 2.07 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2015 [463x] Stiahnu dokument 3.06 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2016 [399x] Stiahnu dokument 3.07 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 06/2017 [330x] Stiahnu dokument 2.83 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2010 [911x] Stiahnu dokument 1.24 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2011 [1196x] Stiahnu dokument 995.24 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2012 [1192x] Stiahnu dokument 2.01 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2013 [676x] Stiahnu dokument 1.98 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2014 [553x] Stiahnu dokument 1.82 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2015 [629x] Stiahnu dokument 2.87 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2016 [370x] Stiahnu dokument 2.68 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 07/2017 [284x] Stiahnu dokument 2.56 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2010 [1314x] Stiahnu dokument 1.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2011 [815x] Stiahnu dokument 1.39 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2012 [1068x] Stiahnu dokument 2.25 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2013 [737x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2014 [882x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2015 [445x] Stiahnu dokument 2.77 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2016 [355x] Stiahnu dokument 2.90 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 08/2017 [281x] Stiahnu dokument 2.66 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2010 [777x] Stiahnu dokument 868.61 KB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2011 [841x] Stiahnu dokument 1.45 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2012 [740x] Stiahnu dokument 2.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2013 [630x] Stiahnu dokument 2.39 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2014 [510x] Stiahnu dokument 2.13 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2015 [438x] Stiahnu dokument 3.17 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2016 [372x] Stiahnu dokument 2.90 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 09/2017 [255x] Stiahnu dokument 2.69 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2010 [1059x] Stiahnu dokument 1.06 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2011 [1125x] Stiahnu dokument 1.31 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2012 [900x] Stiahnu dokument 1.95 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2013 [818x] Stiahnu dokument 1.69 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2014 [668x] Stiahnu dokument 2.16 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2015 [451x] Stiahnu dokument 3.28 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2016 [431x] Stiahnu dokument 4.08 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 10/2017 [237x] Stiahnu dokument 2.58 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2010 [947x] Stiahnu dokument 1.12 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2011 [742x] Stiahnu dokument 1.62 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2012 [1027x] Stiahnu dokument 1.76 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2013 [670x] Stiahnu dokument 1.93 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2014 [633x] Stiahnu dokument 2.02 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2015 [452x] Stiahnu dokument 2.48 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2016 [413x] Stiahnu dokument 2.83 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 11/2017 [253x] Stiahnu dokument 3.00 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2010 [1283x] Stiahnu dokument 1.27 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2011 [994x] Stiahnu dokument 1.61 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2012 [665x] Stiahnu dokument 1.92 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2013 [682x] Stiahnu dokument 2.19 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2014 [468x] Stiahnu dokument 2.77 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2015 [400x] Stiahnu dokument 2.34 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2016 [344x] Stiahnu dokument 3.66 MB
PDF dokument Pohorelský hlásnik 12/2017 [168x] Stiahnu dokument 2.31 MB
PDF dokument Posledny_odkaz_Muranskej_Venuse [1441x] Stiahnu dokument 147.63 KB
PDF dokument Povinnosti občanov, fyzických osôb a právnickych osôb v súvislosti s ochranov lesov pred požiarmi [207x] Stiahnu dokument 310.06 KB
PDF dokument Pred 60 rokmi bol založený FS Krážova hoža - jeden z najstarších súborov na Slovensku [586x] Stiahnu dokument 2.54 MB
PDF dokument predaj žeriav [140x] Stiahnu dokument 259.24 KB
PDF dokument Preferenčné hlasy odovzdané v Pohorelej [508x] Stiahnu dokument 317.07 KB
PDF dokument Prehžad rýchlostných obmedzení na Horehroní [448x] Stiahnu dokument 137.38 KB
PDF dokument Prezenčná listina [179x] Stiahnu dokument 64.88 KB
PDF dokument Prezenčná listina 18092015 [128x] Stiahnu dokument 61.11 KB
PDF dokument Prezenčná listina 23102015 [121x] Stiahnu dokument 35.16 KB
PDF dokument Prezentácia [474x] Stiahnu dokument 2.02 MB
PDF dokument Priamy predaj oznámenie [150x] Stiahnu dokument 249.54 KB
PDF dokument Príloha VZN - výška dotácie od 1.1.2012 [323x] Stiahnu dokument 92.58 KB
PDF dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pohorelá na roky 2015 - 2024 [259x] Stiahnu dokument 3.55 MB
PDF dokument Programový raster Pohorelá - Slovanet od 18.11.2016 [145x] Stiahnu dokument 297.25 KB
PDF dokument Programový rozpočet na roky 2012-14 [380x] Stiahnu dokument 84.35 KB
PDF dokument Programový rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy [235x] Stiahnu dokument 310.17 KB
PDF dokument Programový rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky [265x] Stiahnu dokument 343.69 KB
PDF dokument Protokol o skúške 1744/2017 (rod.dom č. 825) 21.2.2017 [95x] Stiahnu dokument 115.95 KB
PDF dokument Protokol o skúške 1745/2017 (reštaurácia Pod Orlovou) 21.2.2017 [87x] Stiahnu dokument 116.00 KB
PDF dokument Rekapitulácia rozpočtu na roky 2016-2018 [143x] Stiahnu dokument 164.13 KB
PDF dokument Rekonštrukcia ZŠ - SڍAŽNÉ PODKLADY [476x] Stiahnu dokument 675.73 KB
PDF dokument Revitaliazácia obce - ZOZNAM ZÁUJEMCOV, KTORÍ PREDLOŽILI ŽIADOS O VYDANIE SڍAŽNÝCH PODKLADOV [544x] Stiahnu dokument 359.23 KB
PDF dokument Revitalizácia obce Pohorelá - čas P.Maša [456x] Stiahnu dokument 1.74 MB
PDF dokument Revitalizácia obce Pohorelá - čas Pohorelá [424x] Stiahnu dokument 1.74 MB
PDF dokument Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Kanalizácia a ČOV Pohoelská Maša [234x] Stiahnu dokument 1.01 MB
PDF dokument Rozhodnutie o zmene projektu - Splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba [464x] Stiahnu dokument 1.43 MB
PDF dokument Rozpis stretnutí TJ Mlados Pohorelá - jeseň 2017 [38x] Stiahnu dokument 480.83 KB
Dokument Excel Rozpis všetkých zápasov jarnej časti 2010/2011 [406x] Stiahnu dokument 44.00 KB
PDF dokument Rozpis zápasov - 2016/2017 - jar [73x] Stiahnu dokument 470.08 KB
PDF dokument ROzpočet 1 [25x] Stiahnu dokument 229.65 KB
PDF dokument Rozpočet 2 [20x] Stiahnu dokument 218.32 KB
PDF dokument Rozpočet 3 [22x] Stiahnu dokument 358.57 KB
PDF dokument Rozpočet 4 [19x] Stiahnu dokument 228.49 KB
PDF dokument Rozpočet 5 [17x] Stiahnu dokument 237.88 KB
PDF dokument Rozpočet na roky 2012-2014 -bilancia [411x] Stiahnu dokument 96.57 KB
PDF dokument Rozpočet na roky 2016-2018 - príjmová čas [159x] Stiahnu dokument 460.85 KB
PDF dokument Rozpočet na roky 2016-2018 - výdavková čas [173x] Stiahnu dokument 696.20 KB
PDF dokument Rozpočet príjmov na roky 2011-2013 [444x] Stiahnu dokument 21.92 KB
PDF dokument Rozpočet príjmov na roky 2012-2014 [416x] Stiahnu dokument 235.36 KB
PDF dokument Rozpočet príjmov na roky 2015-2017 [278x] Stiahnu dokument 455.83 KB
PDF dokument Rozpočet výdavkov na roky 2011-2013 [413x] Stiahnu dokument 322.92 KB
PDF dokument Rozpočet výdavkov na roky 2012-2014 [482x] Stiahnu dokument 234.13 KB
PDF dokument Rozpočet výdavkov na roky 2015-2017 [256x] Stiahnu dokument 681.61 KB
PDF dokument Sadzobník úhrad nákladov za spristupnenie informácii [1101x] Stiahnu dokument 90.40 KB
PDF dokument Schválený Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja - zverejnenie [267x] Stiahnu dokument 995.09 KB
PDF dokument Slovenské národné postanie a boje v chotári obce (záznamy v obecnej kronike) [833x] Stiahnu dokument 1.28 MB
PDF dokument Správa nezávislého auditora [304x] Stiahnu dokument 667.11 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora 2013 [247x] Stiahnu dokument 603.74 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2010 [450x] Stiahnu dokument 614.26 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2014 [200x] Stiahnu dokument 225.89 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010 [415x] Stiahnu dokument 953.09 KB
PDF dokument Správa nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 [182x] Stiahnu dokument 214.58 KB
PDF dokument Správa nezávislého auditora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky [273x] Stiahnu dokument 575.18 KB
PDF dokument Správa nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 [268x] Stiahnu dokument 556.20 KB
Dokument Word Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2011/2012 [557x] Stiahnu dokument 220.50 KB
PDF dokument Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013 [334x] Stiahnu dokument 599.14 KB
PDF dokument Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2009/2010 [422x] Stiahnu dokument 490.96 KB
PDF dokument StVPS - oznámenie o cenách vodného od 1.1.2017 [72x] Stiahnu dokument 559.54 KB
Dokument Word Technické podmienky a pokyny pre zriadenie odberného miesta na kanalizačnej prípojke a pre prevádzkovanie kanalizačnej prípojky [502x] Stiahnu dokument 24.50 KB
PDF dokument TJ Mlados Pohorelá 2014/2015 - jeseň [227x] Stiahnu dokument 426.94 KB
Dokument Word Tlačivo - žiados o povolenie na výrub stromov [495x] Stiahnu dokument 39.50 KB
Textový súbor Tlačivo žiadosti a prílohy VZN [413x] Stiahnu dokument 386.09 KB
PDF dokument Účas poslancov na zasadnutí OZ 2011-2014 [361x] Stiahnu dokument 195.25 KB
PDF dokument Účas vo vožbách 10.3.2012 v okrskoch v Pohorelej [401x] Stiahnu dokument 107.90 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 12.12.2014 [246x] Stiahnu dokument 222.31 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 14.8.2014 [287x] Stiahnu dokument 388.23 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 15.5.2015 [239x] Stiahnu dokument 226.49 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 16.1.2015 [330x] Stiahnu dokument 210.13 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 19.12.2013 [398x] Stiahnu dokument 104.08 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 2.1.2015 [284x] Stiahnu dokument 165.07 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 25.9.2013 [353x] Stiahnu dokument 269.17 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 30.6.2014 [371x] Stiahnu dokument 270.12 KB
PDF dokument Uznesenia OZ zo dňa 31.3.2014 [361x] Stiahnu dokument 301.56 KB
PDF dokument Uznesenie Obecného zastupitežstva zo dňa 16. 12. 2015 [216x] Stiahnu dokument 312.17 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 05. 05. 2017 [75x] Stiahnu dokument 310.13 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 09.09.2016 [142x] Stiahnu dokument 296.96 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 12012018 [20x] Stiahnu dokument 304.61 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 14.12.2012 [459x] Stiahnu dokument 274.21 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 15.12.2011 [394x] Stiahnu dokument 86.09 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 16.12.2016 [112x] Stiahnu dokument 304.57 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 18. 02. 2016 [173x] Stiahnu dokument 329.94 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 18. 9. 2015 [217x] Stiahnu dokument 296.53 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 20.12.2010 [571x] Stiahnu dokument 90.74 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 21.3.2012 [375x] Stiahnu dokument 135.54 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 22.04.2016 [196x] Stiahnu dokument 308.39 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 22.9.2011 [380x] Stiahnu dokument 86.43 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 23.2.2011 [521x] Stiahnu dokument 141.49 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 24. 02. 2017 [103x] Stiahnu dokument 310.15 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 24. 6. 2016 [175x] Stiahnu dokument 318.68 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 24.6.2013 [346x] Stiahnu dokument 100.31 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 26. 6. 2015 [185x] Stiahnu dokument 298.82 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 26.5.2016 [157x] Stiahnu dokument 264.13 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 27.06.2017 [50x] Stiahnu dokument 344.95 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 27.3.2013 [431x] Stiahnu dokument 146.33 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 27.9.2012 [401x] Stiahnu dokument 116.96 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 28.10.2016 [128x] Stiahnu dokument 298.95 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 28.4.2011 [424x] Stiahnu dokument 89.12 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 28.6.2012 [378x] Stiahnu dokument 174.64 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 29.5.2012 [429x] Stiahnu dokument 93.17 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 30.08.2017 [48x] Stiahnu dokument 294.07 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 6. 3. 2015 [245x] Stiahnu dokument 214.20 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 6.4.2011 [474x] Stiahnu dokument 89.12 KB
PDF dokument Uznesenie OZ zo dňa 8.6.2011 [469x] Stiahnu dokument 89.88 KB
PDF dokument Uznesie OZ zo dňa 23.10.2015 [208x] Stiahnu dokument 298.87 KB
PDF dokument Uznsenie OZ zo dňa 01. 12. 2017 [32x] Stiahnu dokument 306.17 KB
PDF dokument Velkonocny turnaj v rapid-sachu - propozicie [51x] Stiahnu dokument 264.06 KB
PDF dokument Vežkonočný turnaj v rapid šachu 2016 - kompletná tabužka [167x] Stiahnu dokument 204.82 KB
PDF dokument Vianočný šachový turnaj 2014 - výsledky [243x] Stiahnu dokument 207.95 KB
PDF dokument Vožba prezidenta SR 2014 - 1.kolo - účas [309x] Stiahnu dokument 166.89 KB
PDF dokument Vožba prezidenta SR 2014 - 1.kolo - výsledky [310x] Stiahnu dokument 162.94 KB
PDF dokument Vožby do EP 2014 - odovzdané hlasy v Pohorelej po okrskoch [300x] Stiahnu dokument 152.26 KB
PDF dokument Vožby do EP 2014 - prednostné hlasy v Pohorelej po okrskoch [358x] Stiahnu dokument 201.48 KB
PDF dokument Vožby do EP 2014 - účas v Pohorelej po okrskoch [244x] Stiahnu dokument 154.56 KB
PDF dokument Vožby do NR SR 5.3.2016 - odovzdané hlasy v Pohorelej po okrskoch [137x] Stiahnu dokument 279.31 KB
PDF dokument Vožby do NR SR 5.3.2016 - odovzdané hlasy v Pohorelej po okrskoch - graf [163x] Stiahnu dokument 155.93 KB
PDF dokument Vožby do NR SR 5.3.2016 - účas v Pohorelej po okrskoch [138x] Stiahnu dokument 266.32 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 1. kolo - účas po okrskoch [299x] Stiahnu dokument 120.27 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 1. kolo - vožby predsedu po okrskoch [342x] Stiahnu dokument 152.02 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 2. kolo - účas v okrskoch v Pohorelej [347x] Stiahnu dokument 141.72 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - 2. kolo - vožby predsedu v okrskoch v Pohorelej [335x] Stiahnu dokument 142.80 KB
PDF dokument Vožby do VÚC 2013 - vožby poslancov po okrskoch [339x] Stiahnu dokument 101.81 KB
Dokument Word Všeobecné podmienky a pokyny pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu [530x] Stiahnu dokument 28.50 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 10/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá [13x] Stiahnu dokument 428.25 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku obce Pohorelá [176x] Stiahnu dokument 249.32 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pohorelá [205x] Stiahnu dokument 322.58 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 4/2015 o dani z nehnutežnosti na kalendárny rok 2016 [197x] Stiahnu dokument 220.61 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 5/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016 [175x] Stiahnu dokument 243.28 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 [157x] Stiahnu dokument 232.81 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2017 o dani z nehnutežnosti na kalendárny rok 2018 [14x] Stiahnu dokument 353.67 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 7/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 [21x] Stiahnu dokument 368.66 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 [18x] Stiahnu dokument 364.76 KB
PDF dokument Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb [11x] Stiahnu dokument 500.53 KB
PDF dokument Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohorelá [172x] Stiahnu dokument 281.27 KB
PDF dokument Výberové konanie na pracovnú pozíciu sociálny pracovník [166x] Stiahnu dokument 380.62 KB
PDF dokument Vyhlásené VZN č. 4/2016 [124x] Stiahnu dokument 225.49 KB
PDF dokument Vyhlasenie pozemky [114x] Stiahnu dokument 173.59 KB
PDF dokument Vyhlásenie vožby hlavného kontrolóra obce Pohorelá [81x] Stiahnu dokument 193.81 KB
PDF dokument Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2010 [420x] Stiahnu dokument 4.29 MB
PDF dokument Výročná správa Obce Pohorelá za rok 2014 [187x] Stiahnu dokument 3.94 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2009 [866x] Stiahnu dokument 1.63 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2011 [500x] Stiahnu dokument 3.21 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2012 [389x] Stiahnu dokument 1.71 MB
PDF dokument Výročná správa za rok 2013 [222x] Stiahnu dokument 3.46 MB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 24.10.2017 [28x] Stiahnu dokument 347.44 KB
PDF dokument Vyrozumenie o odstávke elektriny 4.9.2017 [23x] Stiahnu dokument 367.07 KB
PDF dokument Výsledky SODB 2011 [380x] Stiahnu dokument 304.65 KB
PDF dokument Vývoj intezity dopravy od roku 2000 [446x] Stiahnu dokument 261.48 KB
Dokument Word Výzva na predkladanie ponúk (podprahová zákazka) [439x] Stiahnu dokument 16.53 KB
Dokument Word Výzva na predkladanie ponúk (podprahová zákazka) - vo [422x] Stiahnu dokument 62.00 KB
PDF dokument VZN 1/2017 kosiežka [80x] Stiahnu dokument 484.08 KB
PDF dokument VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku [626x] Stiahnu dokument 136.78 KB
PDF dokument VZN - Rokovací poriadok OZ [546x] Stiahnu dokument 268.22 KB
PDF dokument VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pohorelá [444x] Stiahnu dokument 356.88 KB
PDF dokument VZN 2/2016 pripkonanie [115x] Stiahnu dokument 484.71 KB
PDF dokument VZN 4/2016 pripokonanie [115x] Stiahnu dokument 485.26 KB
PDF dokument VZN č. 1/1995 - Štatút Obce Pohorelá [49x] Stiahnu dokument 1.10 MB
PDF dokument VZN č. 1/2008 - vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác [54x] Stiahnu dokument 337.25 KB
PDF dokument VZN č. 1/2008 o pamätihodnostiach Obce Pohorelá [49x] Stiahnu dokument 373.39 KB
PDF dokument VZN č. 1/2011 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [146x] Stiahnu dokument 166.37 KB
PDF dokument VZN č. 1/2017 prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku [69x] Stiahnu dokument 395.83 KB
PDF dokument VZN č. 1/2017, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku v obci Pohorelá [74x] Stiahnu dokument 541.90 KB
PDF dokument VZN č. 2/2008 v znení Dodatku č.1 [62x] Stiahnu dokument 105.49 KB
PDF dokument VZN č. 2/2008 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2 [46x] Stiahnu dokument 104.44 KB
PDF dokument VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracova a aktualizova povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikatežov, ktorých objekt môže by postihnutý povodňou na území obce Pohorelá [399x] Stiahnu dokument 89.46 KB
PDF dokument VZN č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Pohorelá [74x] Stiahnu dokument 385.78 KB
PDF dokument VZN č. 2/2016 o dani z nehnutežnosti na rok 2017 [95x] Stiahnu dokument 213.89 KB
PDF dokument VZN č. 2/2017 [35x] Stiahnu dokument 496.11 KB
PDF dokument VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky [42x] Stiahnu dokument 493.92 KB
PDF dokument VZN č. 3/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 [76x] Stiahnu dokument 230.70 KB
PDF dokument VZN č. 3/2017 [49x] Stiahnu dokument 524.93 KB
PDF dokument VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách [45x] Stiahnu dokument 522.56 KB
PDF dokument VZN č. 4/2017 [51x] Stiahnu dokument 602.76 KB
PDF dokument VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá [40x] Stiahnu dokument 599.85 KB
PDF dokument VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy [67x] Stiahnu dokument 340.75 KB
PDF dokument VZN č. 5/2009 - Zmena prílohy č. 1 [97x] Stiahnu dokument 340.75 KB
PDF dokument VZN č. 5/2017 [53x] Stiahnu dokument 495.02 KB
PDF dokument VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariaden [38x] Stiahnu dokument 492.76 KB
PDF dokument VZN č. 6/2017 o dani z nehnutežnosti na rok 2018 [40x] Stiahnu dokument 353.77 KB
PDF dokument VZN č. 7/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 [44x] Stiahnu dokument 368.50 KB
PDF dokument VZN č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb [35x] Stiahnu dokument 500.54 KB
PDF dokument VZN č.1/2014 o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani [295x] Stiahnu dokument 194.61 KB
PDF dokument Vzn č3/2016 pripkonanie [77x] Stiahnu dokument 484.37 KB
PDF dokument VZN č42017 dotácie [61x] Stiahnu dokument 611.38 KB
PDF dokument VZN o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani [250x] Stiahnu dokument 152.20 KB
PDF dokument VZN o cenách nájmu nájomných bytov [416x] Stiahnu dokument 106.24 KB
PDF dokument VZN o chove včiel [727x] Stiahnu dokument 107.19 KB
PDF dokument VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi [468x] Stiahnu dokument 294.81 KB
PDF dokument VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi [394x] Stiahnu dokument 342.05 KB
PDF dokument VZN o opatrovatežskej službe - od 1.1.2011 [541x] Stiahnu dokument 131.72 KB
PDF dokument VZN o podmienkach držania a chovu psov v Obci Pohorelá [337x] Stiahnu dokument 132.35 KB
PDF dokument VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá [623x] Stiahnu dokument 335.29 KB
PDF dokument VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení - od 1.10.2009 [512x] Stiahnu dokument 105.49 KB
PDF dokument VZN o psoch [175x] Stiahnu dokument 323.46 KB
PDF dokument VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podža miestnych podmienok [364x] Stiahnu dokument 370.29 KB
PDF dokument VZN o určení výšky dotácie na žiaka v školských zariadeniach [437x] Stiahnu dokument 114.81 KB
PDF dokument VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd [406x] Stiahnu dokument 207.79 KB
PDF dokument VZN sociálna výpomoc [137x] Stiahnu dokument 333.19 KB
PDF dokument VZN sociálna výpomoc [170x] Stiahnu dokument 333.21 KB
PDF dokument VZN zmena prilohy [90x] Stiahnu dokument 339.51 KB
PDF dokument Zadanie na spracovanie Územného plánu obce Pohorelá [685x] Stiahnu dokument 915.06 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 01122017 [26x] Stiahnu dokument 615.17 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 02012015 [112x] Stiahnu dokument 264.42 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 05052017 [73x] Stiahnu dokument 435.80 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 06032015 [113x] Stiahnu dokument 526.45 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 09092016 [195x] Stiahnu dokument 629.70 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 12012018 [22x] Stiahnu dokument 356.33 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 12122014 [111x] Stiahnu dokument 204.84 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 14082014 [112x] Stiahnu dokument 275.63 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 15052015 [131x] Stiahnu dokument 434.19 KB
PDF dokument zápisnica oz 15052015 [123x] Stiahnu dokument 288.30 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 16012015 [112x] Stiahnu dokument 365.21 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 16122015 [109x] Stiahnu dokument 275.79 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 16122016 [94x] Stiahnu dokument 351.41 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 18022016 [127x] Stiahnu dokument 655.29 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 18092015 [96x] Stiahnu dokument 298.11 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 18092015 [117x] Stiahnu dokument 459.97 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 22042016 - 1. čas [148x] Stiahnu dokument 339.03 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 22042016 - 2. čas [138x] Stiahnu dokument 433.85 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 23102015 [100x] Stiahnu dokument 323.34 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 23102015 [117x] Stiahnu dokument 536.66 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 24022017 [109x] Stiahnu dokument 413.53 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 24062016 [152x] Stiahnu dokument 1016.62 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 26052016 [109x] Stiahnu dokument 205.79 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 26062015 [106x] Stiahnu dokument 485.19 KB
PDF dokument zápisnica OZ 26062015 [82x] Stiahnu dokument 279.33 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 27062017 [83x] Stiahnu dokument 3.15 MB
PDF dokument Zápisnica OZ 28102016 [78x] Stiahnu dokument 419.93 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 30062014 [103x] Stiahnu dokument 357.40 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 30082017 [37x] Stiahnu dokument 290.18 KB
PDF dokument Zápisnica OZ 31032014 [122x] Stiahnu dokument 207.29 KB
PDF dokument Zápisnica z OZ, prezenčná listina [145x] Stiahnu dokument 296.49 KB
PDF dokument Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupitežstva Pohorelej s účinnosou od 01. 01. 2017 [65x] Stiahnu dokument 183.16 KB
PDF dokument Záverečný účet 2015 [114x] Stiahnu dokument 433.39 KB
PDF dokument záverečný účet 2015 príloha [89x] Stiahnu dokument 296.22 KB
PDF dokument Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2012 [289x] Stiahnu dokument 2.11 MB
PDF dokument Záverečný účet Obce Pohorelá za rok 2014 [183x] Stiahnu dokument 1.40 MB
PDF dokument Záverečný účet obce za rok 2008 [256x] Stiahnu dokument 423.68 KB
PDF dokument Záverečný účet za rok 2009 [716x] Stiahnu dokument 313.25 KB
PDF dokument Záverečný účet za rok 2010 [496x] Stiahnu dokument 516.52 KB
PDF dokument Záverečný účet za rok 2011 [353x] Stiahnu dokument 688.26 KB
PDF dokument zložky rozpočtu 2015 [91x] Stiahnu dokument 252.17 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Arprog Poprad - stavebné práce: Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie [446x] Stiahnu dokument 4.42 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Arprog Poprad - stavebné práce: Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie - dodatok1 [373x] Stiahnu dokument 274.62 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - L.I.N.E. design s.r.o. Bratislava - projektová dokumentácia Revitalizácia obce - dodatok 1 [445x] Stiahnu dokument 429.30 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - L.I.N.E. design s.r.o. Bratislava - projektová dokumentácia Revitalizácia obce Pohorelá [403x] Stiahnu dokument 1.44 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - ROVEST BB - projektová dokumentácia Vetva B [474x] Stiahnu dokument 1.21 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce \"Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba\" [582x] Stiahnu dokument 7.94 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 1 [486x] Stiahnu dokument 1.23 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 2 [455x] Stiahnu dokument 403.91 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 3 [486x] Stiahnu dokument 774.70 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - COMBIN Poprad - stavebné práce: Pohorelá - splašková kanalizácia II., III. a IV. stavba - dodatok 4 [420x] Stiahnu dokument 822.36 KB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - IS Pohorelá - stavebné práce - Revitalizácia obce Pohorelá -Dodatok č.1 [455x] Stiahnu dokument 1.09 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG - IS Pohorelá - stavebné práce Revitalitalizácie obce Pohorelá [617x] Stiahnu dokument 3.01 MB
PDF dokument Zmluva o dielo - Združenie ARPROG-EIFFAGE-MIGI - stavebné práce Rekonštrukcia ZŠ [488x] Stiahnu dokument 2.96 MB
PDF dokument Zmluva o dielo -Ing.Zelenčík ISOLA Nitra - Rekonštrukcia palivovej základne viaučelovej budovy [380x] Stiahnu dokument 5.04 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia ZŠ [542x] Stiahnu dokument 3.33 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Revitalizácia obce [367x] Stiahnu dokument 3.37 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Revitalizácia obce, Dodatok1 [409x] Stiahnu dokument 1.89 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí NFP - Splašková kanalizácia, vetva B - dokončenie [453x] Stiahnu dokument 437.55 KB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí služieb - ARDE Bardejov - externý manažment Rekonštrukcia ZŠ [382x] Stiahnu dokument 2.06 MB
PDF dokument Zmluva o poskytnutí služieb - ARDE Bardejov - externý manažment Vetva B [423x] Stiahnu dokument 1.05 MB
PDF dokument Zmluva o poskytovaní služieb - Digitálne mesto - DATALAN [394x] Stiahnu dokument 3.19 MB
PDF dokument Zmluva pozemok Jozef Gandžala [16x] Stiahnu dokument 345.39 KB
PDF dokument Zvolávanie OZ povereným poslancom [108x] Stiahnu dokument 240.17 KB
Dokument Word Žiados o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení - tlačivo [355x] Stiahnu dokument 28.50 KB
PDF dokument Žiados o prevod nehnutežnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá [136x] Stiahnu dokument 142.11 KB
Dokument Word Žiados o pridelenie súpisného čísla [1105x] Stiahnu dokument 26.00 KB
Dokument Word Žiados o schválenie prevádzkovej doby - tlačivo [451x] Stiahnu dokument 28.50 KB
Dokument Word Žiados o stanovisko k umiestneniu prevádzky - tlačivo [483x] Stiahnu dokument 31.00 KB
Dokument Word Žiados o výmaz z evidencie samostatne hospodáriaceho rožníka [686x] Stiahnu dokument 24.00 KB
Dokument Word Žiados o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho rožníka [438x] Stiahnu dokument 25.00 KB
Dokument Word Žiados o zriadenie kanalizačnej prípojky [164x] Stiahnu dokument 32.50 KB

:: Dôležité ::
:: Náhodný obrázok ::
400
 Elcuatro
(Foto: G.Buvalová)
:: Pohorelá na FaceBooku ::
:: Kalendár ::
Dnes je utorok
20. február 2018
meniny má Lívia
zajtra
Eleonóra
:: Najčítanejšie ::
Tlačová správa Obce Pohorelá zo 4.6.2012 - ad SOZA
Januárové vydanie Pohorelského hlásnika
Aktivačná činnos formou dobrovožníckej služby 2014
Kontakty
Stredoslovenská futbalová 2. liga - ročník 2012/2013
Pohorežsko - slovenský slovník
Pohorelá - dedina pod Orlovou hožou
Základné informácie
Starosta obce
Základná škola s materskou školou Pohorelá
:: Anketa ::
Informácie o obci
Nájdete na našej stránke potrebné informácie o obci? (ak nie, dajte nám vedie, aké informácie Vám chýbajú)
Áno, takmer vždy 64.04 %
Áno, ale neúplné 9.54 %
Niekedy 8.61 %
Nenájdem 8.79 %
Ja hžadám inde 9.02 %
Celkom hlasov: 15129.
:: Partneri ::
Banskobystrický samosprávny kraj

www.bbsk.sk/
DEUS
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
www.zdruzeniedeus.sk/
Kam na Horehroní
Mesačník a webový portál o kultúrnych a športových podujatiach na Horehroní.
www.kamnahorehroni.sk/podujatia/
POD
Program obnovy dediny
www.obnovadediny.sk/
RPnet
Webdesign - Tvorba dynamických www stránok.
www.rpnet.sk
SART
športové poháre a ceny
www.sart.sk
SZPB
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pohorelá
www.szpb.sk
Ústredný portál verejnej správy

www.portal.gov.sk
VSP Horehron
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron
www.vsphorehron.sk
ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska
www.zmos.sk

Aktuality|DokumentyDokumenty|Galéria|Mapa stránok|Napíšte námNapíšte nám|PDA verziaPDA verzia|RSS informačný kanálRSS informačný kanál

SPRÁVCA A VLASTNÍK OBSAHU: Obec Pohorelá, Obecný úrad v Pohorelej, Nová 392, 976 69 Pohorelá, 048/6196102, obec[zav]pohorela.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEź WEBSTRÁNKY: RPnet, Rázusova 55, 977 01 Brezno, info[zav]rpnet.sk