Obsah

Úradná tabuľa


Obecný úrad

Miestne dane a poplatky

Úradné oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy27.04.201813.05.2018
Úspešný projekt v oblasti odpadového hospodárstva12.04.201828.04.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Jozef Hazák, Za Vŕšok 242, 976 69 Pohorelá22.03.201807.04.2018
Odovzdanie hasičského auta06.02.201822.02.2018
Oznam o prideľovaní orientačných čísel12.01.201828.01.2018
Zverejnenie zámeru zámeny majetku Obce Pohorelá z dôvodu hodného osobitného zreteľa15.11.201701.12.2017
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Pohorelá formou priameho prenájmu11.08.201727.08.2017
Vyhlásené VZN č. 5/2017, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Pohorelá a o niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a škol.zariadení09.05.201725.05.2017
Vyhlásené VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pohorelá účelovo určených na projekty vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce Pohorelá09.05.201725.05.2017
Vyhlásené VZN č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách09.05.201725.05.2017
Vyhlásené VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky09.05.201725.05.2017
K číslovaniu budov súpisnými číslami pribudli aj orientačné čísla17.03.201702.04.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Jozef Gavura, Za Potokom 718, 976 69 Pohorelá13.03.201729.03.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Miroslav Gandžala, Pohorelská Maša 29, 976 69 Pohorelá09.03.201725.03.2017
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Pohorelá formou priameho prenájmu09.02.201725.02.2017
Zisťovanie HFCS08.02.201724.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Mgr. Zlatica Rašiová, Nová 320, 976 69 Pohorelá04.01.201720.01.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Mária Refková, Nová 378, 976 69 Pohorelá23.11.201609.12.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Jozef Hazák, Za Vŕšok 242, 976 69 Pohorelá27.09.201613.10.2016
OZNÁMENIE o zámere Obce Pohorelá predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce14.09.201630.09.2016
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Pohorelá formou priameho prenájmu23.08.201608.09.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Rímskokatolícka cirkev Pohorelá20.07.201605.08.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - výrub P. Polák30.05.201615.06.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Dana Poláková19.05.201604.06.2016
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC)13.04.201629.04.2016
Oznam o výberovom konaní23.03.201608.04.2016
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Peter Šramko19.01.201604.02.2016
Bezplatné rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny13.10.201529.10.2015
Schválený Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Banskobystrického kraja - zverejnenie06.05.201522.05.2015
Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje a vyzýva29.04.201515.05.2015
Problém s voľne sa pohybujúcimi psami26.01.201511.02.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia - Kanalizácia+ČOV Poh.Maša15.01.201531.01.2015
Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - Ing.J.Vojtko14.01.201530.01.2015
Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - RSDr.M.Kalman14.01.201530.01.2015
Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín - Ing.Ľ.Haluška14.01.201530.01.2015
Polícia oznamuje06.08.201422.08.2014
SEMINÁR PROJEKTU GREEN MOUNTAIN25.04.201311.05.2013
Mobilné pracovisko polície na vydávanie dokladov02.11.201218.11.2012

Oznámenia OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Mimoriadne zasadnutie OZ 21.5.2018 - Oznámenie18.05.201822.05.2018
OZNÁMENIE - Pozvánka na valné zhromaždenia06.03.201822.03.2018
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. 01. 2018 - oznámenie05.01.201821.01.2018
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01. 12. 2017 - oznámenie24.11.201710.12.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 30. 08. 2017 - oznámenie25.08.201710.09.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. 06. 2017 - oznámenie23.06.201709.07.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. 05. 2017 - oznámenie03.05.201719.05.2017
Oznámenie o zrušení konania zasadnutia Obecného zastupiteľstva 31. 3. 201730.03.201715.04.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva31.03.2017 - oznámenie28.03.201713.04.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.02.2017 - oznámenie21.02.201709.03.2017
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Pohorelej s účinnosťou od 01. 01. 201720.12.201605.01.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16. 12. 2016 - oznámenie13.12.201629.12.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. 10. 2016 - oznámenie25.10.201610.11.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. 09. 2016 - oznámenie05.09.201621.09.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24. 06. 2016 - oznámenie20.06.201606.07.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26. 05. 2016 - oznámenie23.05.201608.06.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. 04. 2016 - oznámenie19.04.201605.05.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.02.2016 - oznámenie12.02.201628.02.2016
Plánovaný harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Pohorelej rok 201610.02.201626.02.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16. 12. 2015 - oznámenie11.12.201527.12.2015
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23. 10. 2015 - oznámenie23.10.201508.11.2015
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 18.09.201516.09.201502.10.2015
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26.6.2015 - oznámenie23.06.201509.07.2015
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.5.2015 - oznámenie15.05.201531.05.2015
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6.3.2015 - oznámenie06.03.201522.03.2015
Zasadnutie OZ 16.1.2015 - oznámenie16.01.201501.02.2015
Zasadnutie OZ 2.1.2015 - oznámenie02.01.201518.01.2015
Zasadnutie OZ 12.12.2014 - oznámenie09.12.201425.12.2014