Obsah

Späť

Slobodný prístup k informáciám

ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE


Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Pohorelá musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.


Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:E-MAILOM:

info@pohorela.sk


CEZ KONTAKTNÝ FORMULÁR:

www.pohorela.sk/pages/napiste_nam.php


FAXOM:

048/6196909


POŠTOU:

Obec Pohorelá
Obecný úrad v Pohorelej
Nová 392 976 69  Pohorelá


TELEFONICKY: 048/6196102, 048/6196109
alebo OSOBNE: Obecný úrad v Pohorelej
v pracovných dňoch

Pondelok:
07:30-12:00  12:30-15:30

Utorok:
07:30-12:00  12:30-15:30

Streda:
07:30-12:00  12:30-16:30

Štvrtok:
07:30-12:00  12:30-15:30

Piatok:
07:30-12:00  12:30-14:30

 

Dokumenty:
Sadzobník úhrad nákladov za spristupnenie informácii pdf 90.40 KB

Vyvesené: 5. 11. 2012

Dátum zvesenia: 21. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť