Obsah

Späť

Žiadosť o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá

Vyvesené: 22. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť