Obsah

Strategické dokumenty


Strategické dokumenty

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie05.02.2018
Územný plán obce Pohorelá - správa o hodnotení strategického dokumentu19.04.2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pohorelá na roky 2015 - 202421.04.2016
INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ O STRATEGICKOM DOKUMENTE02.02.2016
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE17.12.2015
Rozsah hodnotenia strategickeho dokumentu21.10.2015
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie25.09.2015
INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ O STRATEGICKOM DOKUMENTE17.09.2015
Rozsah Hodnotenia strategickeho dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja“03.08.2015
Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“22.07.2015
INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ O STRATEGICKOM DOKUMENTE17.06.2015
Schválená dotácia na UPN na rok 201417.06.2014
INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ O STRATEGICKOM DOKUMENTE24.01.2014
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 201430.10.2013
Územný plán obce Šumiac - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu24.04.2012
Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Banskobystrického kraja a plán rozvoja verejných kanalizácii pre územie Banskobystrického kraja31.01.2012
Oznámenie prerokovania zadania na spracovanie územného plánu obce Pohorelá01.07.2011
Územný plán obce Pohorelá - oznámenie o strategickom dokumente24.02.2011
Začatie obstarávania ÚPO - oznámenie10.08.2007
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja16.12.2006