Obsah

Späť

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Pohorelá ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia par. 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením par. 22 ods. 2 citovaného zákona

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Pohorelá (ďalej "UPD").

Návrh ÚPD je vystavený na Obecnom úrade v Pohorelej na nahliadnutie od 01. 02. 2018 do 03.03.2018. Do ÚPD možno tiež nahliadnuť na www.pohorela.sk alebo www.erstar.sk

Prerokovanie návrhu ÚPD sa uskutoční na Obecnom úrade v Pohorelej dňa 15. februára 2018 o 16.00 hod.

 

Odkazy: návrh

Dokumenty:

1 pdf 468.03 KB

2 pdf 4.32 MB

3 pdf 3.64 MB

4 pdf 3.54 MB

5 pdf 2.87 MB

6 pdf 4.36 MB

7 pdf 3.62 MB

8 pdf 4.69 MB

9 pdf 3.66 MB

10 pdf 3.67 MB

11 pdf 3.69 MB

12 pdf 3.06 MB

13 pdf 3.97 MB

14 pdf 2.06 MB

15 pdf 43.04 MB

16 pdf 290.07 KB

 

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť