Obsah

Späť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pohorelá na roky 2015 - 2024

Vyvesené: 21. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť