Obsah

Inštitúcie a prevádzky

S účinnosťou od 6. mája 2020 platí čas na nakupovanie vyhradený iba pre seniorov a dôchodcov (nad 65 rokov) d 09:00 hod. do 11:00 hod. od pondelka do piatka už len pre predajne potravín a drogérie. 

Dôchodcovia však môžu nakupovať aj mimo vyhradených hodín.

Upozornenie – Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzýva seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas a mimo času nakupovali len ak je to nevyhnutné.

Od 30. marca platí zavedenie prísnejších hygienických podmienok v obchodných prevádzkach :

  • povinné používanie ochranných rúšok
  • pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
  • v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
  • jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových

 

VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pohorelá k stiahnutiu tu

 

 

06.05.2020

logo NsP Brezno

NEMOCNICA V BREZNE V PLNEJ PREVÁDZKE

od pondelka 11.05.2020

Detail

30.04.2020

logo ZŠ a MŠ Pohorelá

Hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Pohorelej po prerokovaní s pedagogickou radou oznamuje, že nebudú klasifikované všetky výchovné predmety na 1. aj na 2. stupni, t.j.

Detail

29.04.2020

logo Ministerstvo školstva

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2020/2021 nebudú

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Detail

24.04.2020

fonendoskop

Ambulancia LYMED oznamuje

že vyšetrenie v ambulancii je možné len po predošlom dohovore.

Detail

23.04.2020

logo eČasenka

V ambulancii LYMED možnosť objednať recepty elektronicky

na internete cez službu eČasenka

Detail