Obsah

Farský úrad

Od 17. 6. 2020, vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia, biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.

Zároveň vyjadrujú svoju vďačnosť všetkým, ktorí trpezlivo a v modlitbách dodržiavali výnimočné nariadenia, ktoré boli vydané pre zmiernenie šírenia koronavírusu Covid-19.

Viac informácii nájdete TU.

 

Pastiersky list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika

 

K dnešnému dňu nám náš diecézny biskup napísal pastiersky list, ktorý si môžete stiahnuť TU.

 

Modlitba k svätému archanjelovi Rafaelovi

Vo Svätom písme, v knihe Tobiáša, nacházame svätého archanjela Rafaela, ktorý sprevádza Tobiáša na jeho ceste, počas ktorej si našiel manželku aj liek pre slepého otca Tobiho. Cirkev si ho uctieva ako nebeského lekára. Obracajme sa na neho aj počas týchto dní.

Sám nám dáva tieto rady: „Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: «Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.»“ (Tob 12,-10)

Modlitba k sv. RafaeloviSvätý archanjel Rafael, šíp lásky a liek Lásky Božej! Poraň naše srdcia planúcou Láskou a nech sa nikdy nezahojí táto rana, aby sme po všetky dni ostávali na ceste Lásky a aby sme Láskou nad všetkým zvíťazili. Buď nám sprievodcom a liečiteľom. Lej svoj balzam do našich rán. Otváraj nám svoj duchovný zrak, tak ako si ho otváral Tobiášovi. Buď naším ochrancom pred zlom a pomôž nám prekonať ducha hnevu, nenávisti, vzbury a pýchy. Amen.

 

Krížová cesta

 

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nám počas týchto dní ponúka na rozjímanie veľmi aktuálnu krížovú cestu - JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA NIČÍ KAŽDÝ VÍRUS, ktorú si môžete stiahnuť TU.

 

 

Duchovné sväté prijímanie

Počas týchto dní nie je možné fyzicky sa zúčastňovať svätej omše a prijať Pána Ježiša v Eucharistii. Je však možné sledovať sväté omše vďaka televíznym prenosom TV LUX: v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 18.30, v sobotu o 7.00 a 18.30, a v nedeľu o 10.00 a 18.30 a tiež prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00.

Počas týchto prenosov je možné duchovné sväté prijímanie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

 

Možnosť získať úplné odpustky

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, korí ich ošetrujú, ko aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Viac sa môžete dočítať na sráne Konferencie biskupov Slovenska.

 

Modlitby pre rodiny

Modlitba s aktivitami pre rodinu s malými deťmi TU.

Modlitba pre dospelých TU.

Krížové cesty v prezentáciách TU.

Správy