Obsah

7. veľkonočný týždeň

(25. 5. – 31. 5. 2020)

Pondelok - 25. 5. 2020

Féria
 

8:00 † Jozef Siman
   

Utorok - 26. 5. 2020

Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka

18:00 ZBP pre Václava s rodinou
   

Streda - 27. 5. 2020

Féria
 

7:00 ZBP pre Kristínu a Katarínu
   

Štvrtok - 28. 5. 2020

Féria
 

18:00 † Vladimír
   

Piatok - 29. 5. 2020

Féria
 

7:00 † rod. Kubandová a rodičia
   

Sobota - 30. 5. 2020

Féria
 

   
   

Nedeľa - 31. 5. 2020

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce

8:30 ZBP pre Máriu z príležitosti 60. narodenín (pre seniorov)
10:00 Za farnosť

Správy