Obsah

logo ZŠ

Základná škola s materskou školou Pohorelá je rozpočtovou organizáciou Obce Pohorelá so samostatnou právnou subjektivitou.

Správy

škola2016

Základná škola s materskou školou pohorelá

ZŠ s MŠ Pohorelá je rozpočtovou organizáciou Obce Pohorelá. celý text

ostatné, náš tip | 29. 5. 2018 | Autor: Ján Pompura
#

Rada školy 2017-2020

Dňa 31. januára 2017 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá pre nasledujúce štvorročné obdobie. celý text

ostatné, náš tip | 31. 1. 2017 | Autor: Ján Pompura
Jozef Šajša

Správcovia a riaditelia školy

- správcovia a riaditelia škôl v Pohorelej celý text

ostatné, náš tip | 1. 9. 2014 | Autor: Ján Pompura
prázdna školská trieda

Termíny školských prázdnin

v školskom roku 2019/2020 celý text

ostatné | 1. 9. 2019 | Autor: Ján Pompura
Mgr. Mária Skladaná

Mgr. Mária Skladaná ocenená ministerkou školstva, vedy výskumu a športu SR

V Hoteli Bôrik v Bratislave sa 25. marca 2019 konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom bolo pani Mgr. Márii Skladanej odovzdané najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci rozvoja školstva. celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Ján Pompura
#

Absolventi 2016

Dňa 30. júna 2016 opustili brány našej školy naši kamaráti. celý text

ostatné | 30. 9. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Oslavy 50. výročia otvorenia novej školy

Uplynulo už 50 rokov od chvíle, keď boli 1. septembra 1966 slávnostne odovzdané nové školské pavilóny Základnej školy v Pohorelej. celý text

ostatné | 9. 9. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Úspešní mladí pohorelskí recitátori a výtvarníci

V Základnej škole v Šumiaci si vyučujúci a žiaci pripomenuli nedožité 94. narodeniny spisovateľky Kláry Jarunkovej, ktorá sa narodila v Červenej Skale (dnes súčasť Šumiaca), už tradične - literárnou súťažou Jar Kláry Jarunkovej. celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor: Správca Webu