Obsah

logo SZPB ZO SZPB

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá

je s počtom členov vyše 200 najväčšou ZO na Slovensku.
 

(Vyňatok zo Stanov SZPB):

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

- Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.

- Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Pietna spomienka

75. VÝROČIE UKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY celý text

ostatné | 9. 5. 2020 | Autor: Ján Pompura
logo SZPB

Členská schôdza ZO SZPB PB Jánošík

Začiatok schôdze, ktorá sa konala v nedeľu 26. januára v školskej jedálni, patril spevákom, ktorí preniesli pozitívnu atmosféru osláv oslobodenia aj na rokovanie členskej schôdze Základnej orga-nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá. celý text

ostatné | 26. 1. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

Oslavy 75. výročia oslobodenia obce

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá Pohorelá spolu s Obecným úradom v Pohorelej v nedeľu 26. januára veľkolepo oslávil oslobodenie obce Rumunskou armádou, ktoré sa udialo 29. 1. 1945. celý text

ostatné | 26. 1. 2020 | Autor: Ján Pompura
75. výročie SNP

Oslavy 75. výročia SNP

v Základnej organizácii SZPB Partizánskej brigády Jánošík Pohorelá celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Ján Pompura
#

VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

V tento významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci Pohorelá sme privítali vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing. Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálov. celý text

ostatné | 27. 1. 2019 | Autor: Ján Pompura
100

PIETNA SPOMIENKA

NA UKONČENIE I. SVETOVEJ VOJNY
A OSLAVA 100. VÝROČIA VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Ján Pompura

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce Pohorelá

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce Pohorelá celý text

ZO SZPB | 28. 1. 2018 | Autor: Správca Webu

Oslavy výročia oslobodenia obce Pohorelá

Oslavy výročia oslobodenia obce Pohorelá celý text

ZO SZPB | 27. 1. 2017 | Autor: Správca Webu

Výročná členská schôdza ZO SZPB

Výročná členská schôdza ZO SZPB celý text

ZO SZPB | 22. 1. 2017 | Autor: Správca Webu

Ocenenie pre Františka Tlučáka

Ocenenie pre Františka Tlučáka celý text

ZO SZPB | 29. 8. 2016 | Autor: Správca Webu

Oslavy víťazstva nad fašizmom

Oslavy víťazstva nad fašizmom celý text

ZO SZPB | 7. 5. 2016 | Autor: Správca Webu

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE celý text

ZO SZPB | 29. 1. 2016 | Autor: Správca Webu

Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny

Spomienka na ukončenie II. svetovej vojny celý text

ZO SZPB | 6. 5. 2015 | Autor: Správca Webu

Oslavy oslobodenia obce

Oslavy oslobodenia obce celý text

ZO SZPB | 29. 1. 2015 | Autor: Správca Webu

Oslavy 70. výročia SNP v Liptovskej Tepličke

Oslavy 70. výročia SNP v Liptovskej Tepličke celý text

ZO SZPB | 5. 9. 2014 | Autor: Správca Webu

Oslavy 70. výročia SNP

Oslavy 70. výročia SNP celý text

ZO SZPB | 30. 8. 2014 | Autor: Ján Pompura

Stretnutie generácii

Stretnutie generácii celý text

ZO SZPB | 16. 8. 2014 | Autor: Správca Webu

100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny

100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny celý text

ZO SZPB | 28. 7. 2014 | Autor: Správca Webu

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom celý text

ZO SZPB | 7. 5. 2014 | Autor: Správca Webu

Oslavy 69. výročia oslobodenia obce

Oslavy 69. výročia oslobodenia obce celý text

ZO SZPB | 29. 1. 2014 | Autor: Správca Webu

Bilancovanie činnosti ZO SZPB Pohorelá v roku 2013

Bilancovanie činnosti ZO SZPB Pohorelá v roku 2013 celý text

ZO SZPB | 24. 11. 2013 | Autor: Správca Webu

Oslavy 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie

Oslavy 69. výročia Karpatsko-duklianskej operácie celý text

ZO SZPB | 5. 10. 2013 | Autor: Správca Webu

Oslavy 69. výročia SNP

Oslavy 69. výročia SNP celý text

ZO SZPB | 31. 8. 2013 | Autor: Správca Webu

Oslavy víťazstva

Oslavy víťazstva celý text

ZO SZPB | 7. 5. 2013 | Autor: Správca Webu

Oslavy výročia oslobodenia obce

Oslavy výročia oslobodenia obce celý text

ZO SZPB | 29. 1. 2013 | Autor: Správca Webu

Vzácne životné jubileum najstaršieho obyvateľa Pohorelej

Vzácne životné jubileum najstaršieho obyvateľa Pohorelej celý text

ZO SZPB | 4. 1. 2013 | Autor: Správca Webu

Zúčastnili sme sa vojenskej prehliadky

Zúčastnili sme sa vojenskej prehliadky celý text

ZO SZPB | 5. 10. 2012 | Autor: Správca Webu

OSLAVY 68. VÝROČIA SNP

OSLAVY 68. VÝROČIA SNP celý text

ZO SZPB | 29. 8. 2012 | Autor: Správca Webu

Ocenenie pre Jána Šuleja

Ocenenie pre Jána Šuleja celý text

ZO SZPB | 1. 6. 2012 | Autor: Správca Webu

Oslavy výročia ukončenia vojny

Oslavy výročia ukončenia vojny celý text

ZO SZPB | 4. 5. 2012 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná