Obsah

VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

Typ: ostatné
V tento významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci Pohorelá sme privítali vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing. Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálov.

Osláv sa zúčastnila starostka obce Ing. Janka Tkáčiková,  predseda a tajomník Oblastného výboru SZPB v Brezne Ing. Jaroslav Demian, Ján Šulej a posledný žijúci partizán z našej obce František  Tlučák. Oslavy už tradičné prebiehali po sprievode od Obecného úradu v Pohorelej na námestie  padlých v oboch svetových vojnách. Po položení spoločného venca od obce  a ZO SZPB, položili veniec aj KGSR a predseda Obl.v. SZPB. Po hymne, ktorú zaspievali Pohorelský chlopi, nasledovala kultúrna vložka v podaní básni žiakov ZŠ s MŠ  a prekrásnych už aj zabudnutých povstaleckých piesni /ktoré máme u nás zaznamenané/ v podaní FS Mladosť Pohorelá a Mužskej speváckej skupiny Kráľova hoľa. Bolo to veľkolepé vystúpenie, potvrdili to aj prítomní hostia.

Nasledoval prejav predsedu ZO SZPB p. Jána Lakandu. Poznatky čerpal  zo záznamu v kronike obce z roku 1945, v ktorej zapísal učiteľ rímsko - katolíckej ľudovej školy v Pohorelej Anton Vajcík, že oslobodzovanie obce prebiehalo v období vianočných sviatkov a Nemci na Štefana večer a začiatkom januára odvliekli do Heľpy, kde bol štáb Nemeckej armády 350 mužov a následne v druhom termíne do Závadky nad Hronom 250 mužov. Týmto odvlečeným mužom hrozilo postrieľanie, alebo odvlečenie do koncentračných táborov v Nemecku. Na zásah, v prvom prípade predstaviteľov obce komisára Juraja Šťavinu a Mateja Tunobera Syča, ktorí sa zaručili, že v Pohorelej nieto partizánov, boli zajatci prepustení. V druhom prípade sa o oslobodenie našich zajatcov postaral náš rodák, duchovný Jozef Dovala, ktorý bol v tom čase duchovným našich robotníkov v Nemecku. Ovládal jazyk a prisahal, že v Pohorelej nieto partizánov, okrem jedného, ktorý im nemôže uškodiť. Pritom partizánov bolo viac ako dvadsať.  

Po prejave sa prihovoril genmjr. Ing. Ján Pančík, ktorý vyzdvihol aktívnu účasť Pohorelej vo svetových vojnách a oslobodzovaní Slovenska. Po prejave nasledovalo odovzdanie vyznamenaní Pamätnou medailou III. stupňa armádneho generála Rudolfa Michala Viesta pre Obec Pohorelú a pre 91 ročného partizána Františka  Tlučáka.            

Po slávnostnom akte opäť zazneli bojové piesne v podaní MSSk Kráľova hoľa. Na záver osláv poďakoval predseda všetkým zúčastneným, ktorých bolo vyše 120, a pozval ich na Výročnú členskú schôdzu ZO SZPB Pohorelá.    

-J.Lakanda-


Vytvorené: 1. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 2. 2019 12:51
Autor: Ján Pompura