Obsah

Inštitúcie a prevádzky

18.03.2019

stetoskop

Ambulancia všeobecného lekára v Pohorelej

bude v prevádzke od 1.4.2019

Detail

27.02.2019

Urbár logo

Pozvánka na Valné zhromaždenia spoločenstva

Výbor Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Pohorelá so sídlom Nová 392, Pohorelá, pozýva všetkých členov spoločenstva na

Detail

27.01.2019

VEĽKOLEPÁ  SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA  OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

VEĽKOLEPÁ SLÁVNOSŤ PRI OSLAVÁCH 74. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE POHORELÁ RUMUNSKOU ARMÁDOU

V tento významný deň oslavy oslobodenia našej povstaleckej obci Pohorelá sme privítali vzácnych hostí z Klubu generálov Slovenskej republiky: genmjr. Ing. Jána PANČÍKA, genmjr. Ing. Petra NOVOTŇÁKA, brig. gen. Ing. Stanislava PETRENCA a nášho rodáka pplk. Ing. Igora DAXNERA -asistenta klubu generálov.

Detail

14.01.2019

knihy

Zmena výpožičného času

S účinnosťou od 22.1.2019 sa mení výpožičný čas v miestnej knižnice na UTOROK od 13:00 do 17:00 hod.

Detail

07.01.2019

SZPB

Plán podujatí na rok 2019

s účasťou členov ZO SZPB Pohorelá

Detail