Obsah

Farský úrad

V dňoch  od 10. 3. 2020 do odvolania sa na území Slovenska nesmú sláviť verejné bohoslužby. Teda v tomto čase sa nebudú sláviť omše ani v Pohorelej.

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb si môžete prečítať TU.

Viac informácií nájdete aj na stránke Rožňavskej diecézy.

 

Novéna pred Sviatkom Božieho milosrdenstva

Na Veľký piatok s začína novéna pred Sviatkom Božieho milosrdenstva a končí sa slávením nedele Božieho milosrdenstva, dňom, kedy sú hrádze milostí úplne otvorené. Spojme sa spoločne na modlitbe novény, ktorú nájdete TU a vyprosujme milosrdenstvo pre celý svet najmä v tejto náročnej dobe.

 

Modlitba k svätému archanjelovi Rafaelovi

Vo Svätom písme, v knihe Tobiáša, nacházame svätého archanjela Rafaela, ktorý sprevádza Tobiáša na jeho ceste, počas ktorej si našiel manželku aj liek pre slepého otca Tobiho. Cirkev si ho uctieva ako nebeského lekára. Obracajme sa na neho aj počas týchto dní.

Sám nám dáva tieto rady: „Vtedy Rafael vzal obidvoch nabok a povedal im: «Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal; velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlasujte Božie diela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu vzdávať vďaky. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré, a nestihne vás nijaké zlo. Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady. Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti a očisťuje od každého hriechu. Tí, čo preukazujú milosrdenstvo, budú sa tešiť z dlhého života. Ale tí, čo páchajú hriech a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.»“ (Tob 12,-10)

Modlitba k sv. RafaeloviSvätý archanjel Rafael, šíp lásky a liek Lásky Božej! Poraň naše srdcia planúcou Láskou a nech sa nikdy nezahojí táto rána, aby sme po všetky dni ostávali na ceste Lásky a aby sme Láskou nad všetkým zvíťazili. Buď nám sprievodcom a liečiteľom. Lej svoj balzam do našich rán. Otváraj nám svoj duchovný zrak, tak ako si ho otváral Tobiášovi. Buď našich ochrancom pred zlom a pomôž nám prekonať ducha hnevu, nenávisti, vzbury a pýchy. Amen.

 

Požehnanie Urbi et orbi

Na Veľkonočnú nedeľu sa na pravé poludnie pomocou médií spájame  so Svätým Otcom, ktorý nám všetkým zúčastneným udelí tradičné požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) spojené s úplnými odpustkami.

 

Modlitba požehnania veľkonočných pokrmov

Naša farská rodina sa nemôže zhromažďovať na nebeskej hostihne, ktorú nám ponúka náš Pán Ježiš Kristus. Ale ani po tieto dni na nás nezabúda. Je nám veľmi blízko a prihovára sa nám skrze Cirkev pomocou médií. V evanjeliu nás uiťuje, že je s nami aj vtedy, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.

Pozvime ho do svojich rodín aj počas raňajok na veľkonočnú nedeľu. Zhromaždime sa vtedy celá rodina pri jedle, ktoré môže v tejto situácii požehnať aj hlava rodiny (otec alebo matka). Modlitbu požehnania si môžete stiahnúť TU.

 

Liturgia domácej cirkvi počas Veľkonočného trojdnia

Ponúkame vám do dispozície Litugiu domácej cirkvi počas blížiaceho sa Veľkonočného trojdnia, aby ste sa aj takto mohli zapojť do slávení tajomstiev našej spásy.

Text ligurgie si môžete stiahnúť TU.

 

Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie sa tento rok odkladá na neurčito.

 

Krížová cesta

Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nám počas týchto dní ponúka na rozjímanie veľmi aktuálnu krížovú cestu - JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA NIČÍ KAŽDÝ VÍRUS, ktorú si môžete stiahnúť TU.

 

Duchovné sväté prijímanie

Počas týchto dní nie je možné fyzicky sa zúčastňovať svätej omše a prijať Pána Ježiša v Eucharistii. Je však možné sledovať sväté omše vďaka televíznym prenosom TV LUX: v pracovné dni o 7.00, 12.00 a 18.30, v sobotu o 7.00 a 18.30, a v nedeľu o 10.00 a 18.30 a tiež prostredníctvom Rádia Lumen o 18.00.

Počas týchto prenosov je možné duchovné sväté prijímanie:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

 

Možnosť získať úplné odpustky

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, korí ich ošetrujú, ko aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Viac sa môžete dočítať na sráne Konferencie biskupov Slovenska.

 

Modlitby pre rodiny

Modlitba s aktivitami pre rodinu s malými deťmi TU.

Modlitba pre dospelých TU.

Krížové cesty v prezentáciách TU.

Správy