Obsah

VYPAĽOVANIE TRÁVY - TO NIKDY NEROB!

Typ: ostatné
ohen travaZA VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA 331 EUR!
NEZNALOSŤ ZÁKONA NEOSPRAVEDLŇUJE!!!

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa §8 písm. a) a §14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 z.z. fyzickej osobe pokuta do výšky 331 Eur, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596 Eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť.

Ak nie, okamžite volajte hasičov!
Telefónne číslo je 150 alebo 112!

Zakaz_vypalovania_travy


Príloha

Vytvorené: 15. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2019 13:24
Autor: Správca Webu