Obsah

Dom smútku a cintorín

Obec Pohorelá je prevádzkovateľom Domu smútku v Pohorelej a pohrebísk - cintorín v Pohorelejcintorín v miestnej časti Pohorelská Maša.

Správy

Účasť verejnosti na pohreboch

Naďalej platí zákaz hromadných podujatí, s výnimkou pre občianske pohrebné obrady a zasadnutia orgánov samospráv. celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2020 | Autor: Ján Pompura

Prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku

Tento prevádzkový poriadok pohrebísk a domu smútku Obce Pohorelá (ďalej len "prevádzkový poriadok") upravuje rozsah služieb, poskytovaných v dome smútku a na pohrebisku v Pohorelej a v miestnej časti Pohorelská Maša, povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb. celý text

ostatné, náš tip | 13. 3. 2017 | Autor: Ján Pompura

Pohrebné služby

Poskytovatelia pohrebných služieb v Pohorelej a okolí (okruh 40 km) celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor: Ján Pompura
#

Dom smútku dokončený

Dom smútku dokončený celý text

ostatné | 27. 12. 2006 | Autor: Správca Webu