Obsah

Opätovne zaznamenávame problémy pri zimnej údržbe ciest.

Typ: ostatné
pluhovanieNapriek upozorneniam niektorí občania nerešpektujú zákaz parkovania na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržbe a tým značne komplikujú a v niektorých miestach až znemožňujú vykonávanie zimnej údržby.

Okrem porušovania zákazu státia dopúšťajú sa aj porušovania Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, za čo im bude uložená pokuta vo výške 33 eur.

 

Zároveň dôrazne žiadame  občanov, aby nevyhadzovali sneh na cesty!  Komplikujú tým údržbu miestnych 
komunikácií  a ohrozujú  bezpečnosť premávky.


Vytvorené: 31. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2019 11:25
Autor: Ján Pompura