Obsah

Ak správne triedime, svet je krajší

Typ: ostatné | náš tip
kontajnery na separovaný zberMajte na pamäti nasledovné pravidlá:
  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: ​

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Príloha

Vytvorené: 25. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2019 14:23
Autor: Ján Pompura