Obsah

Jesenné upratovanie - pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Typ: ostatné
V mesiaci OKTÓBER 2019 budú v našej obci opäť dočasne rozmiestnené
veľkoobjemové KONTAJNERY NA OBJEMNÝ KOMUNÁLNY ODPAD.

Kontajnery budú pristavované postupne na týchto miestach:
od 1.10. do 10.10.

 • na hornom konci ulice Orlovej (na Hrabľoch),
 • na ulici Orlovej pri kinosále,
 • na dolnom konci ulice Partizánskej,
 • na konci ulice Jánošíkovej „pri Kyslej“,
 • na ul. Jánošíkovej na „Gálikovom vŕšku“od 11.10. do 10.10.:

 • v Pohorelskej Maši,
 • na konci ulice M.R.Štefánika („Na vrchu“),
 • na konci ulice Novej,
 • na „Sihle“ pri asfaltovom ihrisku,
 • na hornom začiatku ulice Clementisovej,
 • za Vŕškom (pri čísle domu 230)od 21.10. do 31.10.:

 • na ulici Clementisovej pri COOP Jednote,
 • na ulici Clementisovej pri čísle domu 798,
 • na ulici Kpt.Nálepku na odbočke ku PD,
 • na križovatke ulíc Kpt.Nálepku a Hviezdoslavovej ("na kanále"),
 • na dolnom začiatku ulice Kpt.Nálepku,
 • na ulici Za HronomČasový rozpis je orientačný!

Kontajnery po zaplnení budú odvezené.
Žiadame občanov, aby po odvezení kontajnera nevytvárali
na jeho mieste skládky odpadu!

Kontajnerov je dostatočný počet,
zber do veľkoobjemových kontajnerov sa robí pravidelne na jar a na jeseň
– využite ich a nevyvážajte odpad do prírody!


Veľkoobjemové kontajnery sú určené na zber
OBJEMNÉHO domového komunálneho odpadu.

Do týchto kontajnerov JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ dávať:
zeminu, trávu, konáre, pneumatiky, elektronické spotrebiče a nebezpečný odpad.


Do kontajnerov nepatrí ani odpad zo stavebných a výkopových prác
– na vývoz takéhoto odpadu si musí objednať kontajner každý stavebník individuálne
(napr. UNIPAL Heľpa 0905562681 alebo BRANTNER Gemer 0902980994).


Vytvorené: 1. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2019 10:03
Autor: Ján Pompura