Obsah

Najbližší zber zmesového komunálneho odpadu bude 22. mája

Typ: ostatné
Zber netriedeného komunálneho odpadu uloženého v zberných 110-litrových KUKA-nádobách, 120-litrových plastových nádobách a 1.100-litrových kontajneroch sa uskutoční každú druhú stredu.

NEZABÚDAJTE ODPAD SEPAROVAŤ!!
Separovaním dokážeme znížiť množstvo
odpadov uložených na skládkach až o 31 %!

 

Žiadame občanov, aby si nádoby vyložili pred brány ku miestnej komunikácii už deň vopred, pretože sa zbiera už od 7:00 hod. Taktiež upozorňujeme, aby zabezpečili prístup ku svojím nádobám.

UPOZORŇUJEME občanov, že žlté vrecia sú určené výhradne na zber plastov.
Firma Brantner žlté vrecia s uloženým zmesovým odpadom neodoberie!

 

Odkazy:
Popis systému nakladania s odpadmi


Príloha

Vytvorené: 1. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2019 16:09
Autor: Ján Pompura