Obsah

Množstvo vytriedeného odpadu

Typ: ostatné
logo ENVI-PAKsa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.

Aj Obec Pohorelá, ako súčasť systému ENVI - PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispela v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69.036.000 kg C02.
Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 255 815 958 km, a teda 6 383-krát obišlo zemeguľu.
(Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.)

Za prevádzkovanie triedeného zberu v obci Pohorelá organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK za rok 2019 uhradila náklady v celkovej výške 12.169 € bez DPH.

Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne.

certifikát


Vytvorené: 1. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2020 10:22
Autor: Ján Pompura