Obsah

Nové ceny vodného a mimoriadny odpočet vodomerov 11.7.

Typ: ostatné
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica oznamuje, že s účinnosťou od 1.7.2017 sú Rozhodnutím ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 sú schválené v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017, pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica nové maximálne ceny vodného a stočného.

StVPS, a.s. bude realizovať mimoriadny odpočet v termíne od 3.7.2017 do 30.7.2017.
V Pohorelej uskutoční odpočet v utorok 11. júla 2017.
Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti. Pracovníci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (odpočtári) sú pred odčítaním povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo.
Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa aj preukazom totožnosti.
Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, alebo za iné služby.

www.stvps.sk
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
CallCentrum:
tel.: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk

 

Odkazy:
Rozhodnutie ÚRSO č. 0259/2017/V

Dokumenty:
List StVPS k aktuálnym cenám vodného a stočného platných od 1.7.2017 pdf 381.10 KB


Prílohy

Vytvorené: 5. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2020 15:44
Autor: Správca Webu