Obsah

Odpočet vodomerov

Typ: ostatné
vodomerv Pohorelej bude 11. - 15. novembra 2019.

Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom  Pohorelej, že v dňoch 11. až 15. novembra 2019 budú pracovníci StVPS realizovať odpočty  vodomerov.

 

Žiada preto občanov:

  • o sprístupnenie vodomeru k odpočtu,
  • o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov,
  • o odstránenie rôznych predmetov zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty,
  • o vyčerpanie vody zo šachty - pokiaľ je šachta zaplavená.

 

Súčasne StVPS, a.s. informuje občanov, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 4 Zákona o verejných vodovodoch je odčítač oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudziu nehnuteľnosť a to za účelom zistenia stavu meradla, pričom v zmysle  § 26 ods. 1 uvedeného zákona odberateľ vody je povinný odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť mu vykonanie odpočtu stavu vodomeru.

Odberateľ má právo požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorým ho dodávateľ vody poveruje vykonávať takúto činnosť.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
Call Centrum:
0850 111 234
cc@stvps.sk

 


Vytvorené: 7. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2019 14:32
Autor: Ján Pompura