Obsah

26. júna 1932 - bol založený 61. Odbor slovenskej katolíckej jednoty

Typ: ostatné
Záznam z obecnej kroniky
(bez štylistických a gramatických úprav):

 

61. Odbor Slovenskej katolíckej jednoty:

 

Už som bol spomenul, že v mnohých rodinách, zvlášť kde otec živí svoju rodinu nádeníckou prácou, mnohokrát nedostáva sa ani na tie najnutnejšie potravné články. Hotová katastrófa príde na takú rodinu, keď jej jeden člen zomre, lebo keď nebolo peňazí nato najnutnejšie, kde vziať teraz na pohrabné výlohy. Požičať nechce brat bratovi, lebo vie, že dĺžnik ak ich bude môcť vrátiť, stane sa tak až po niekoľkých rokoch, prípadne nevráti vôbec.
A tu aspoň čiastočne bolo odpomožené podobným prípadom založením 61. Odboru slovenskej katolíckej jednoty v Pohorelej, ktorej ústredie je v Kokave nad Rimavicou. Odbor bol založený 26. júna 1932. Cieľom Spolku je vzájomné podporovanie sa členov, v páde smrti postavenie sa v riadny a slušný pohrab zosnulého člena. Členom spolku môže sa stať len katolík mužského a ženského pohlavia vo veku od 16-50 rokov. Členovia prijatí ústredím platia mesačne priemerný príspevok Kč 2.
Z toho časť zostáva v pokladnici odboru a zbytok odosiela sa ústrediu, ktoré z toho zas uhradí administraciu, dobročinný fond, stavebný fond a zvlášť pohrabné výhody vyplatené pozostalým po odumrelom členovi. Keď člen zomre odo dňa prijatia do pol roka, vyplatí sa pozostalým 750 Kč, zomreli po polroku 1.500 Kč a keď po piatich rokoch 2.000 Kč. Spolok mal hneď v počiatkoch 105 členov, kým dnes okolo 140. Predsedom spolku je Ján Lysina-listonoš, účtovníkom Ján Pompura a pokladníkom Karol Hereta.
 

- Zapísal: kronikár Jozef Novák -


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2018 13:00
Autor: Správca Webu