Obsah

3. júl 1932 - prvá divadelná hra Krúžku divadelných ochotníkov

Typ: ostatné
Krúžok divadelných ochotníkovÚčastníci krúžku divadelných ochotníkov Záznam z obecnej kroniky z roku 1932
(bez gramatických a štylistických úprav):

Krúžok divadeľných ochotníkov bol založený na zakladajúcom shromaždení dňa 22. mája 1932 za prítomnosti učiteľov a mnohých mladých občanov. Prvým predsedom krúžku stal sa učiteľ Jozef Kišoň, kým za tajomníka zvolili Jána Krušinského, notárskeho pomocníka. Neskoršie sa krúžok nazval: "krúžok Jánošíkových chlapcov“ a pod týmto menom bol prihlásený do ústredia slovenských divadeľných ochotníkov v Turčianskom Sv. Martine. Cieľom spolku je pestovať dramatické umenie a dramatickú slovenskú literatúru, budiť záujem o slovenské divadeľné umenie v najširších vrstvách ľudových atď. Bližšie podrobnosti spolku obsahujú jeho stanovy, ktoré boly schválené krajinským úradom v Bratislave, dňa 14. februára 1933.
Členovia spolku prvýkrát zahrali divadeľné predstavenie vo voľnej prírode 3. júla 1932. Bola to zdramatizovaná historická povesť od Mahena: "Jánošík“. Okrem finančného úspechu mala hra aj morálny. Mnohí boli hrou natoľko nadšení, že mienili ju aj v okolitých obciach odohrať. Pekná myšlienka však ztroskotala pre nezaručený finančný príjem.
Keď v roku 1932 boly v Turč. Sv. Martine usporiadané divadeľné závody spojené s režisérskym kurzom, vyslal krúžok svojho zástupcu v osobe predsedu Kišoňa. Podobne nasledujúceho roku súčastnil sa závodov Jozef Kišoň a Jozef Novák.
Musí sa poznamenať že činnosť krúžku bola a je čiastočne hatená tým, že nemá vlastnej budovy, kde by sa mohly divadeľné predstavenia úspešne konať. Keď sa aj podarí nacvičiť a odohrať, finančný úspech v posledných rokoch je tak mizerný, keď sa neskončí ešte schodkom, že to vedúcich priamo v práci znechutí. Osvetová činnosť v tomto smere nebude taká, aká by mohla byť, kým sa všelijaké dávky z divadeľných predstavení nesnížia, prípadne na zaostalejších dedinách celkom neodpustia.
 

- V roku 1935 zapísal kronikár Koloman Piljar -

 

Odkazy:
Fotogaléria (archív OÚ)


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2018 09:07
Autor: Správca Webu