Obsah

Opis obce z roku 1935

Typ: ostatné
Situačný náčrtok obcePohorelá 1935Opis obce z roku 1935

Podoba obce
Keby sme pozorovali obec našu z vyššie položeného miesta za Hronom, videli by sme, že obec zastavanou plochou podobá sa vidlám. Prečo? Od železničnej zastávky, ktorá je na samom južnom konci dediny, tiahne sa smerom severným obecná cesta, ktorú po oboch stranách lemujú obytné budovy s príslušnými hospodárskymi staviskami až na námestie . Tu sa cesta rozdelí trojakým smerom. Jedna vedie na východ, hneď sa však obráti na sever a vedie až pod východné svahy takzvanej Veľkej Grapy. Druhá je vlastne pokračovaním obecnej cesty a vedie až prameňu Kyslej. Tretia smeruje na západ k Heľpe. Stará obec mala len dve ulice, ktoré vyústili na starú hradskú.

Vývojový smer obce
Tým, že roku 1903 vystavená bola južne dediny nová krajinská cesta, začalo sa s výstavbou nových obytných domov v tomto smere od stredu dediny. Už aj preto, lebo na východ im bránili v rozvoji stavebnom svahy Skalky, na západ boli úrodnejšie polia, na ktorých pestovali kapustu. Tento jednostranný vývoj stavebný bol následkom hore spomenutých okolností. Ďalší vývoj dediny v stavebnom ruchu možno v budúcnosti očakávať dvojakým smerom. Čiastočne ešte smerom južným na Poľany a západným smerom na Borky. V rokoch prevratových, za časov dolnej zárobkovej možnosti doma jako aj v cudzine, bol stavebný ruch u nás najčulejší. V tejto dobe vystavené domy nachádzajúce sa väčšinou na nižnom konci.

(Pozn.: Výpis záznamov z obecnej kroniky je bez gramatických a štylistických úprav.)

 

Odkazy:
Historické zábery


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2018 16:19
Autor: Správca Webu