Obsah

Pred 78 rokmi bol prvýkrát spustený verejný rozhlas

Typ: ostatné
Počúvanie rozhlasu pred MNV(r.1950)7. november 1941 -
Záznam z obecnej kroniky (bez gramatických a štylistických úprav):

VEREJNÝ ROZHLAS:
V čase zavádzania elektrickej siete bolo pomerne málo rádiokoncesionárov v obci samotnej, lebo rádioprijímače na baterky boly cenove nedostupné širšej a menej majetnej vrstve obyvateľstva. Preto obecní činitelia rozhodli sa z obecných prostriedkov zakúpiť taký prijímač, ktorým by pomocou elektrického zosilovača bolo umožnené tejto vrstve občanov počúvať aspoň zprávy Slovenskej tlačovej kancelárie a prejavy vedúcich činiteľov štátu. Náklad na zadováženie verejného rozhlasu (prijímača) činil 14.000 Ks. Prijímač pozostával okrem vlastného prijímacieho stroja zo zosilňovača, z gramofónového zariadenia, komorného mikrofónu a špeciálneho tlampača, ktorý bol umiestnený na vonkajšej východnej strane obecného domu smerom k námestiu A.Hlinku. Vlastný prístroj s ostatným príslušenstvom bol inštalovaný v kancelárii vedúceho notára. Po prvý raz bol použitý pre verejnosť 7. novembra 1941. Od tohto dňa slúžil verejnosti denne a najviac v nedeľu po službách Božích, kedy vedúci notár oznamoval občanom, shromažďujúcim sa pred obecným domom, miestne zprávy, výňatky to najdôležitejších nariadení vlády a zákonov. Pred a po miestnych zprávach pomocou gramofónového zariadenia hraly sa ľudové a tanečné pesničky. Obyvateľstvo na tento spôsob oznamovania dôležitých pokynov a nariadení skoro navyklo. Takto mnohorazy odpadol dávno vžitý spôsob bubnovania.


Vytvorené: 4. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2019 10:13
Autor: Ján Pompura