Obsah

Nezamestnanosť k 29.2.2012

Typ: Obyvateľstvo
Nezamestnanosť k 29.2.2012
V obci Pohorelá bol k 29. februáru 2012 počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
  • 227 (v tom 95 žien),
z toho
  • 27 UoZ je na dočasnej PN

V období od 1.2. do 29.2. bolo 12 novoevidovaných UoZ.


V okrese Brezno z celkového počtu 31.541 ekonomicky aktívnych obyvateľov k 29.2.2012 bol počet evidovaných UoZ
  • 6.482 (v tom 3.157 žien),
z toho
  • 58 UoZ vykonáva absolventskú prax a 
  • 613 UoZ je na dočasnej PN

Vykazovaná miera nezamestnanosti v okrese Brezno predstavuje 18,42%.
V období od 1.2. do 29.2. bolo 266 novoevidovaných UoZ.

(zdroj:UPSVaR)

Vytvorené: 29. 2. 2012
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 07:17
Autor: Správca Webu