Obsah

Nezamestnanosť k 31.1.2012

Typ: Obyvateľstvo
Nezamestnanosť k 31.1.2012
V obci Pohorelá bol k 31. januáru 2012 počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
  • 228 (v tom 93 žien),
z toho
  • 26 UoZ je na dočasnej PN

V období od 1.1. do 31.1. bolo 14 novoevidovaných UoZ.
V okrese Brezno z celkového počtu 31.541 ekonomicky aktívnych obyvateľov k 31.1.2012 bol počet evidovaných UoZ
  • 6.600 (v tom 3.230 žien),
z toho
  • 34 UoZ vykonáva absolventskú prax a 
  • 610 UoZ je na dočasnej PN

Vykazovaná miera nezamestnanosti v okrese Brezno predstavuje 18,88%.
V období od 1.1. do 31.1. bolo 386 novoevidovaných UoZ.

(zdroj:UPSVaR)

Vytvorené: 31. 1. 2012
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 07:17
Autor: Správca Webu