Obsah

Nezamestnanosť k 31.3.2012

Typ: Obyvateľstvo
Nezamestnanosť k 31.3.2012
V obci Pohorelá bol k 31. marcu 2012 počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ)
  • 229 (v tom 96 žien),
z toho
  • 10 UoZ je na dočasnej PN

V období od 1.3. do 31.3. bolo 5 novoevidovaných UoZ.


V okrese Brezno z celkového počtu 31.153 ekonomicky aktívnych obyvateľov k 31.3.2012 bol počet evidovaných UoZ
  • 6.405 (v tom 3.132 žien),
z toho
  • 80 UoZ vykonáva absolventskú prax a 
  • 570 UoZ je na dočasnej PN

Vykazovaná miera nezamestnanosti v okrese Brezno predstavuje 18,47%.
V období od 1.3. do 31.3. bolo 201 novoevidovaných UoZ.

(zdroj:UPSVaR)

Vytvorené: 31. 3. 2012
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 07:17
Autor: Správca Webu