Obsah

Obyvateľstvo obce v roku 2012

Typ: Obyvateľstvo
Obyvateľstvo obce v roku 2012
V roku 2012 sa v Pohorelej narodilo 15 detí (8 chlapcov, 7 dievčat). Zomrelo 39 ľudí (15 mužov, 24 žien).
Do obce sa prisťahovalo 15 obyvateľov (8 mužov, 7 žien), odsťahovalo sa 31 obyvateľov (9 mužov, 22 žien).
K 31.12.2012 mala Pohorelá 2323 obyvateľov (osôb prihlásených na trvalý pobyt) - 1084 mužov a 1239 žien.
V miestnej časti Pohorelská Maša je 286 obyvateľov (z toho 99 v Domove sociálnych služieb), v miestnej časti Za Hronom je 159 obyvateľov.

V roku 2012 bolo 7 sobášov, rozvody 4.

Piatim obyvateľom bol zrušený trvalý pobyt v zmysle §7 ods. 1 písm. d) až g) zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR.


Obyvateľstvo podľa veku:
 • do 6 rokov: 95  (žien: 44, mužov: 51)
 • od 6 do 15: 153 (ž: 65, m: 88)
 • od 15 do 18: 62 (ž: 34, m: 28)
 • od 18 do 30: 343 (ž: 168, m: 175)
 • od 30 do 40: 370 (ž: 194, m: 176)
 • od 40 do 50: 337 (ž: 181, m: 156)
 • od 50 do 60: 372 (ž: 193, m: 179)
 • od 60 do 70: 319 (ž: 169, m: 150)
 • od 70 do 80: 188 (ž: 129, m: 65)
 • od 80 do 90: 76 (ž: 53, m: 15)
 • od 90: 10 (ž: 9, m: 1)
(Pozn: vek "od" je vrátane, vek "do" nie je vrátane)

Priemerný vek obyvateľov: 43
Najstarší obyvateľ má 95 rokov.
Vytvorené: 1. 1. 2013
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 07:17
Autor: Správca Webu