Obsah

Obyvateľstvo obce v roku 2015

Typ: Obyvateľstvo
Obyvateľstvo obce v roku 2015
V roku 2015 sa v Pohorelej
  • narodilo 16 detí (11 chlapcov, 5 dievčat)
  • zomrelo 24 ľudí (10 mužov, 14 žien)

Do obce sa prisťahovalo 22 obyvateľov (9 mužov, 12 žien), odsťahovalo sa 28 obyvateľov (9 mužov, 12 žien).

K 31.12.2015 mala Pohorelá 2278 obyvateľov (osôb prihlásených na trvalý pobyt)
  • 1066 mužov
  • 1212 žienPriemerný vek obyvateľov je 44,1. Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 roční) bol 252 (136 mužov, 116 žien) - čo je 11,06 %-ný podiel. V produktívnom veku (15-64 rokov) žilo v obci spolu 1572 obyvateľov (761 mužov, 811 žien) - čo je 69 %-ný podiel. V poproduktívnom veku (nad 65 rokov) žilo 454 obyvateľov (169 mužov, 285 žien) - čo je 19,93 %-ný podiel.

V roku 2015 bolo 14 sobášov.


Obyvateľstvo podľa častí obce:

Pohorelá Pohorelská Maša

narodení 14  2
(Za Hronom 1)
zosnulí 20  4
(DSS 1)
prisťahovaní 22  4
(Za Hronom 7)
odsťahovaní 22  2

s p o l u: 2005  273
(Za Hronom 170) (DSS 96)

-j.p.-

Vytvorené: 31. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 07:17
Autor: Správca Webu