Obsah

Pohorelské priezviská v starých matrikách

Typ: Obyvateľstvo | náš tip
Pohorelské priezviská v starých matrikách
Pohorelské priezviská vypísané z najstarších matrík (od r. 1744):
 • Adam
 • Baksa, aj Baxa
 • Baloha
 • Baran
 • Bjaľik (teraz Bialik)
 • Bodnarik, Bodnar
 • Boháč
 • Borlog (teraz Borlok)
 • Brezňan
 • Bugaida (teraz Bugajda)
 • Bulava (teraz Buvala)
 • Bunda
 • Čauder
 • Ciper
 • Datko
 • Doboš
 • Dovala
 • Ďurindak
 • Ďubor (teraz Ďubur)
 • Fajoš
 • Frajt
 • Fukoň
 • Fúr
 • Gálik
 • Gandžala
 • Garec
 • Gavura
 • Gibeľ - Giblik (teraz len ako prídavok Gibeľ)
 • Gigala
 • Glejdura
 • Gordan
 • Gubanda (teraz Kubanda)
 • Halaj
 • Haľak
 • Haluška
 • Hazák
 • Hereta
 • Hodroš
 • Horina
 • Hryčak (teraz Hrčák)
 • Hudák
 • Huk
 • Chlebuš
 • Chromč
 • Jakupčo (Jakubčo)
 • Janoška
 • Jedľák
 • Jergus (teraz len ako prídavok)
 • Kalman
 • Kanoš
 • Kiba (teraz Kyba)
 • Klinec
 • Kopka
 • Koprajda
 • Korda (teraz len ako prídavok)
 • Korheľ
 • Krešák
 • Krjak - Kriak
 • Kriváň (teraz len ako prídavok)
 • Krupa
 • Kubanda
 • Kubík
 • Kuklica
 • Kulifaj
 • Lakanda
 • Lesina (teraz Lysina)
 • Mak
 • Mačkin
 • Malecki - Malecky
 • Mandrák (teraz len ako prídavok)
 • Maťuš
 • Michlík
 • Mikolaj
 • Miskoň - Miškov (teraz Miško)
 • Mrkva -Mergva - Merkva (teraz Mrkva)
 • Muráňsky - Muranski
 • Palenčar (teraz len ako prídavok)
 • Paľus
 • Paroš
 • Petrov (teraz Petro)
 • Petruška
 • Pirč (teraz Pirč)
 • Piksa - Pyksa
 • Pletka
 • Poľák - Polak
 • Polomčan - Polomscan - Polomtsan - Polomcsan
 • Pumpura (teraz Pompura)
 • Putnok
 • Puťoš
 • Raši
 • Refka - Repka - Revka (teraz Refka)
 • Rochovský
 • Scavina - Stjavina - Styavina (teraz Šťavina)
 • Sikorák (teraz len ako prídavok)
 • Siman
 • Sič - Sűcs - Sics (teraz Syč)
 • Slivoš
 • Sliz
 • Strypka
 • Šajša
 • Ševec - Ševc - Šefc (teraz Ševc)
 • Šipula - Šypula
 • Školník
 • Šulej
 • Svita (teraz len ako prídavok)
 • Terek
 • Tišlar (teraz Tešlár)
 • Tlučak
 • Uriáš - Urijaš
 • Vajdík
 • Vešťúr
 • Virus
 • Vojtko
 • Voska (teraz Vosko)
 • Zibrík
 • Žiga - Žyga


Väčšina priezvisk sa v obci vyskytuje dodnes.

V matrikách často bolo zamenené I za Y alebo naopak. Niektoré priezviská boli v matrikách skomolené maďarskou gramatikou.
Priezviská Pohorelčania vyslovujú krátko, ale v matrike a úradných spisoch sú zapisované aj s dlhými samohláskami.

- Ján Pompura -
 

Vytvorené: 30. 9. 2011
Posledná aktualizácia: 25. 3. 2019 10:55
Autor: Ján Pompura