Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Typ: Obyvateľstvo
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Od januára roku 2011 začal Obecný úrad v Pohorelej plniť úlohy v súvislosti s prípravou a vykonaním sčítania obyvateľstva, domov a bytov roku 2011.  Obecným zastupiteľstvom bola zriadená obecná komisia pre sčítanie, zložená z pracovníkov obecného úradu: predseda Ján Pompura, členovia Anna Janošková a Jana Tkáčiková.
Sčítanie sa vykonalo na celom území Slovenskej republiky podľa stavu k 21. máju 2011. V roku 2011 bolo možné po prvý raz v histórii využiť nielen klasické tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu. Možnosť elektronického sčítania využilo 152 obyvateľov Pohorelej.
Sčítaním sa zisťovali údaje o štruktúre obyvateľstva, o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu.
Pre sčítacie obvody na území našej obce boli starostom obce za sčítacích komisárov vymenovaní: Pavol Brenčič (Partizánska 520), Dušan Čupka (Clementisova 799), Jozef Hazák (Clementisova 824), Mgr. Bohuš Janoška (M.R.Štefánika 697), Anna Janošková (Kpt.Nálepku 141), Ondrej Polák (Za Vŕšok 204), Jana Syčová (Kpt.Nálepku 287), Mgr. Martina Tlučáková (Clementisova 810), Jana Uriašová (Jesenského 133), MUDr.Ľuboš Vojtko (Kpt.Nálepku 27).
Bohužiaľ toto sčítanie bolo ovplyvnené viacerými vyhláseniami v médiách –spochybňovaním ochrany osobných údajov – zrejme i „vďaka“ ktorým aj niektorí obyvatelia Pohorelej nevypĺňali kompletné údaje zisťované pri tomto sčítaní.
Neúplnosť údajov spôsobila aj skutočnosť, že sčítací komisári nemohli vypĺňať do sčítacích hárkov vlastné zistené skutočnosti, ale sa museli použiť iba údaje vyplnené obyvateľmi – i keď vo viacerých prípadoch nepravdivé, čo výrazne znižuje výpovednú hodnotu štatistických údajov.

Štatistický úrad SR zverejnil prvé údaje zo sčítania až v jeseni 2012. Postupne, ako ich zverejňuje ŠÚ SR ich budeme i my dopĺňať do priloženého dokumentu.

Vytvorené: 21. 5. 2011
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 14:56
Autor: Správca Webu