Obsah

Zamestnanosť

Typ: Obyvateľstvo
Zamestnanosť
Obyvateľstvo zväčša dochádza za prácou do väčších miest, mnoho z nich je zamestnaných v zahraničí.

Najvýznamnejšou hospodárskou činnosťou na území obce (čo do počtu zamestnancov, ako aj ekonomickou činnosťou) je lesná výroba. Hlavné zameranie je ťažba drevnej hmoty pre spracovanie v drevospracujúcich podnikoch v okrese, kraji i mimo územia kraja, ako aj pestovateľská činnosť.
Touto činnosťou sa na území obce zaoberajú:
  • š.p. LESY SR, odštepný závod Beňuš – obhospodaruje cca 1.636,76 ha lesných pozemkov
  • Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá – obhospodaruje cca 679,23 ha lesných pozemkovMedzi významných zamestnávateľov (čo do rozsahu činnosti ako aj počtu zamestnancov) na území obce patria súkromní podnikatelia
  • Ing. Jozef Baran – BARTRANS – predajne potravín a priemyselného tovaru, autodoprava
  • Ján Haluška – HAMANNAX – drevovýroba, výroba kuchynských liniek
  • Anna Krešáková – KAMIX – výroba cestovín

a firma:
  • AGROPohorelá – poľnohospodárska výroba (obhospodaruje cca 1.606,59 ha ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov); pestovanie obilovín, krmovín, zemiakov, pasienkárstvo a chov hovädzieho dobytka.

Vytvorené: 8. 11. 2010
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 07:17
Autor: Správca Webu