Obsah

Pohorelský hlásnik

POHORELSKÝ HLÁSNIK - informačné noviny Obce Pohorelá,
reg.č. OÚ-OMT/1/95; NEPREDAJNÉ

Vydáva: Obecný úrad v Pohorelej; Adresa redakcie: Školská  349/6, 976 69  Pohorelá; 048/6196102, jan.pompura@pohorela.sk, www.pohorela.sk. 
Uzávierka: 10. dňa, vychádza okolo 15. dňa v mesiaci.

Za obsahovú a gramatickú správnosť zodpovedajú autori článkov.
Grafická úprava: J.Pompura,  autor neoznačených článkov: J.Pompura. 

2020

Pohorelský hlásnik 05/2020 Stiahnuté: 211x

Pohorelský hlásnik 04/2020 Stiahnuté: 275x

Pohorelský hlásnik 03/2020 Stiahnuté: 323x

Pohorelský hlásnik 02/2020 Stiahnuté: 519x

Pohorelský hlásnik 01/2020 Stiahnuté: 453x

2019

Pohorelský hlásnik 12/2019 Stiahnuté: 505x

Pohorelský hlásnik 11/2019 Stiahnuté: 480x

Pohorelský hlásnik 10/2019 Stiahnuté: 496x

Pohorelský hlásnik 09/2019 Stiahnuté: 381x

Pohorelský hlásnik 08/2019 Stiahnuté: 372x

Pohorelský hlásnik 07/2019 Stiahnuté: 439x

Pohorelský hlásnik 06/2019 Stiahnuté: 452x

Pohorelský hlásnik 05/2019 Stiahnuté: 365x

Pohorelský hlásnik 04/2019 Stiahnuté: 414x

Pohorelský hlásnik 03/2019 Stiahnuté: 429x

Pohorelský hlásnik 02/2019 Stiahnuté: 495x

Pohorelský hlásnik 01/2019 Stiahnuté: 598x

2018

Pohorelský hlásnik 12/2018 Stiahnuté: 576x

Pohorelský hlásnik 11/2018 Stiahnuté: 680x

Pohorelský hlásnik 10/2018 Stiahnuté: 643x

Stránka