Obsah

Pohorelský hlásnik

POHORELSKÝ HLÁSNIK - informačné noviny Obce Pohorelá,
reg.č. OÚ-OMT/1/95; NEPREDAJNÉ

Vydáva: Obecný úrad v Pohorelej; Adresa redakcie: Školská  349/6, 976 69  Pohorelá; 048/6196102, jan.pompura@pohorela.sk, www.pohorela.sk. 
Uzávierka: 10. dňa, vychádza okolo 15. dňa v mesiaci.

Za obsahovú a gramatickú správnosť zodpovedajú autori článkov.
Grafická úprava: J.Pompura,  autor neoznačených článkov: J.Pompura. 

2020

Pohorelský hlásnik 07/2020 Stiahnuté: 206x

Pohorelský hlásnik 06/2020 Stiahnuté: 342x

Pohorelský hlásnik 05/2020 Stiahnuté: 355x

Pohorelský hlásnik 04/2020 Stiahnuté: 318x

Pohorelský hlásnik 03/2020 Stiahnuté: 406x

Pohorelský hlásnik 02/2020 Stiahnuté: 546x

Pohorelský hlásnik 01/2020 Stiahnuté: 528x

2019

Pohorelský hlásnik 12/2019 Stiahnuté: 576x

Pohorelský hlásnik 11/2019 Stiahnuté: 498x

Pohorelský hlásnik 10/2019 Stiahnuté: 568x

Pohorelský hlásnik 09/2019 Stiahnuté: 480x

Pohorelský hlásnik 08/2019 Stiahnuté: 436x

Pohorelský hlásnik 07/2019 Stiahnuté: 457x

Pohorelský hlásnik 06/2019 Stiahnuté: 508x

Pohorelský hlásnik 05/2019 Stiahnuté: 423x

Pohorelský hlásnik 04/2019 Stiahnuté: 466x

Pohorelský hlásnik 03/2019 Stiahnuté: 491x

Pohorelský hlásnik 02/2019 Stiahnuté: 553x

Pohorelský hlásnik 01/2019 Stiahnuté: 661x

2018

Pohorelský hlásnik 12/2018 Stiahnuté: 650x

Stránka