Obsah

Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie 2015

Typ: ostatné
Národný projektObec Pohorelá na základe Dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno o poskytnutí finančné-ho príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verených zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti vytvořila:
  • 1 pracovné miesto na plný úväzok na dobu určitú na obdobie od 1.4. do 30.9.2015,
  • 2 pracovné miesta na plný úväzok na dobu určitú na obdobie od 1.5. do 30.9.2015,
  • 2 pracovné miesta na plný úväzok na dobu určitú na obdobie od 1.6. do 30.9.2015,


na ktoré prijala znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (UoZ) podľa §8 ods. 1 zákona o zamestnanosti. Pracovníci vykonávajú správu a údržbu obecného majetku.
Finančný príspevok sa poskytuje mesačne v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ (15% zo štátneho rozpočtu a 85% z Európskeho sociálneho fondu) na úhradu 95% celkovej ceny práce zamestnanca.
Okrem toho ÚPSVaR poskytne obci jednorázový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom verejného zamestnávania (osobné ochr.prac.prostriedky, pracovný odev, pracovné pomôcky, prac náradie ..) maximálne vo výške 56,65 € na jedno dohodnuté pracovné miesto.
Spoluúčasť z rozpočtu obce je vo výške 5% z celkovej ceny práce zamestnanca.


Národný projekt Podpora zamestnávania UoZ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Projekt

 


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 10:12
Autor: Správca Webu