Obsah

Bezpečná Pohorelá


Projekt na prevenciu kriminality a sociálno-patologických javov v obci Pohorelá - monitorovanie strategických priestorov statickými kamerami.