Obsah

Projekt verejnoprospešných prác na rok 2002

Typ: ostatné
Národným úradom práce boli na rok 2002 pre okres Brezno (29 obcí a mesto Brezno) vyčlenené finančné príspevky na vytvorenie 180 verejnoprospešných pracovných miest na dobu troch mesiacov pre dlhodobo nezamestnaných podľa §91a zákona NR SR č.387/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

O poskytnutie tohto finančného príspevku sa v zmysle zákona mohli uchádzať obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie vykonávajúce verejnoprospešné činnosti, neinvestičné fondy vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, rozpočtové a príspevkové organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb.

Na základe projektu verejno-prospešných prác vypracovaného Obecným úradom v Pohorelej bolo Obci Pohorelá schválené poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie 10 verejnoprospešných pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných na obdobie od 1.7.2002 do 30.9.2002.

Verejnoprospešné práce budú zamerané na zveľaďovanie obce, jej skrášľovanie, údržbu a opravu obecného majetku.

K 31.5.2002 bolo Okresných úradom práce v Brezne evidovaných 276 nezamestnaných s trvalým bydliskom v obci Pohorelá.


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 20:08
Autor: Správca Webu