Obsah

Nákup veľkoobjemových kompostérov

Správy

#

Schválená dotácia na domáce kompostéry

Na základe posúdenia žiadosti Obce Pohorelá Environmentálnym fondom, Ministerstvom životného prostredia SR a po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu bolo ministrom životného prostredia SR Józsefom Nagyom schválené poskytnutie finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na roka 2011 Obci Pohorelá na akciu Zhodnocovanie bioodpadov domácim kompostovaním - nákup domácich kompostérov. celý text

ostatné | 16. 9. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Nákup kompostérov - Vyhodnotenie ponúk

Ponuku na nákup 670 ks veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu predložil jeden uchádzač: EMB Projekt s.r.o. Bratislava.
Uchádzač splnil všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. celý text

ostatné | 19. 4. 2011 | Autor: Správca Webu
#

Výzva na predkladanie ponúk - kompostéry

Názov predmetu zákazky:
„Nákup veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu – obec Pohorelá“ celý text

ostatné | 25. 3. 2011 | Autor: Správca Webu