Obsah

hasiči

V roku 2018 realizujeme rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Predmetom projektu  je výmena rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia bleskozvodu, systému na odvedenie dažďových vôd, výmena sekčných brán. Sekčné vráta budú osadené v rozmeroch 3500x4500 (1ks), 3100x3520 (1ks) a 2950x4300 (1ks). Ovládané budú elektrickým stropným pohonom. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR sumou 30.000,0 EUR.