Obsah

Aktivita Inovatívne formy vzdelávania bola úspešne ukončená

Typ: ostatné
Projekt DOP-SIA-2009/4.1.3/01-2V priebehu septembra a októbra sa uskutočnili tri série školení na témy Elektronické formy vzdelávania, Alternatívne formy edukácie a Nové trendy výuky cudzích jazykov, ktorých sa zúčastnili prevažne zamestnanci našej Základnej školy s materskou školou, ako aj zamestnanci Obecného úradu a zamestnankyňa prijímateľa EuroExperience.

Svoje poznatky obohatili o nové vedomosti, ktoré môžu využiť pri vzdelávacom procese v škole, ako aj v osobnom živote. Po úspešnom zvládnutí testov na záver školení boli účastníci odmenení certifikátmi o absolvovaní školení a so sebou si odniesli dobrý pocit z toho, že napriek svojej pracovnej vyťaženosti sa stíhajú venovať aj iným aktivitám, ktorými rozširujú svoje poznatky z rôznych oblastí.

Všetkým zapojeným blahoželáme k úspešnému absolvovaniu prvého bloku projektu!

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.sia.gov.sk   www.employment.gov.sk   www.esf.gov.sk


Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 18:30
Autor: Správca Webu