Obsah

Spustenie vzdelávacieho projektu pre zamestnancov školy a Obecného úradu

Typ: ostatné
Projekt DOP-SIA-2009/4.1.3/01-1Naša škola a obecný úrad sa ako partneri zapojili do vzdelávacieho projektu prijímateľa EuroExperience s názvom „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných NO a verejnou správou v oblasti cestovného ruchu“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Názov prijímateľa: Občianske združenie EuroExperience
Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných NO a verejnou správou v oblasti cestovného ruchu
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie aktivít projektu: Pohorelá, okres Brezno,
Banskobystrický samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu: 07/2010 - 04/2012
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 195 766,50 €
Ciele projektu: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom rozvoja, podpory a zlepšenia prístupu k informáciám a ďalšiemu vzdelávaniu
Špecifický cieľ 1: Vybudovanie e-learningového portálu ako podpory na zvýšenie informovanosti a prístupu verejnosti k ďalšiemu vzdelávaniu a podpory rozvoja cestovného ruchu v BBS
Špecifický cieľ 2: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom odborného vzdelávania a informovanosti zamestnancov žiadateľa a partnerov projektu
Hlavné aktivity: Inovatívne formy vzdelávania, E-learningové jazykové vzdelávanie, Vzdelávanie komunikačných zručností, IKT vzdelávanie, E-learningový portál
Cieľové skupiny: zamestnanec spoločnosti EuroExperience, zamestnanci Obecného úradu v Pohorelej, zamestnanci Základnej školy s materskou školou v Pohorelej
Spolupráca s partnermi v rámci projektu: Obecný úrad Pohorelá, Základná škola s materskou školou Pohorelá
Kontaktné údaje prijímateľa: Píniová 19, 821 07 Bratislava – Vrakuňa / 0915 745 937 / machava@euroexperience.sk / http://www.euroexperience.sk/
Hlavné aktivity: Naplánovaných je viacero vzdelávacích aktivít, ako napríklad Inovatívne formy vzdelávania (Elektronické formy vzdelávania, Alternatívne formy edukácie, Nové trendy výuky cudzích jazykov), nglický a nemecký jazyk v troch úrovniach (pre začiatočníkov, pre pokročilých a konverzácia), pričom jazykové vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom e-learningového vzdelávania.
Následne sa začne vzdelávanie komunikačných zručností (komunikačné zručnosti, zvládanie stresu, prezentačné zručnosti, psychológia študenta, motivácia a pod.) a IKT vzdelávanie zamerané na prácu s počítačom a informačno-komunikačnými technológiami. Súčasťou aktivít je vytvorenie e-learningového portálu s víziou v budúcnosti prepojiť v rámci portálu všetky obce mikroregiónu Horehronie.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

http://www.sia.gov.sk/   www.employment.gov.sk  www.esf.gov.sk

Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 18:32
Autor: Správca Webu