Obsah

Rekonštrukcia ZŠ

Správy

Foto: J.Pompura

Problémy pri financovaní zatepľovania školských budov z fondov EÚ

Kvôli problémom so zabezpečením už schválených a zazmluvnených financií z fondov Európskej únie obci nebolo z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ktoré je riadiacim orgánom ROP) do 25.5.2012 poskytnuté ani 1 €. celý text

ostatné | 28. 5. 2012 | Autor: Správca Webu
Regionálny operačný program

Obec Pohorelá začala práce na zatepľovaní budov základnej školy

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, bol ukončený proces kontroly verejného obstarávania na stavebné práce na rekonštrukcii základnej školy. celý text

ostatné | 20. 9. 2011 | Autor: Správca Webu
regionálny operačný program

Rekonštrukcia ZŠ - OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Rekoštrukcia ZŠ celý text

ostatné | 8. 8. 2011 | Autor: Správca Webu
Regionálny operačný program

Výber dodávateľa na rekonštrukciu základnej školy ukončený

V stanovenej lehote do 13.januára 2011 do 10:00 hod. predložili ponuku do užšej súťaže na zákazku "Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej" traja uchádzači. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk bolo 14.1.2011. Žiadna z predložených ponúk nebola vylúčená. Komisia vyhodnotila úspešného uchádzača, ktorý splnil všetky podmienky a požiadavky vyhlásenej užšej súťaže a ponúkol primeranú cenu. celý text

ostatné | 14. 1. 2011 | Autor: Správca Webu
Regionálny operačný program

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

06881 - MUP
Vestník č. 210/2010 - 3.11.2010
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA celý text

ostatné | 3. 11. 2010 | Autor: Správca Webu
Regionálny operačný program

Rekonštrukcia ZŠ - SÚŤAŽNÉ PODKLADY

V dokumente sa nachádzajú súťažné podklady k užšej súťaži - podlimitnej zákazky "Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej".
Rekonštrukcia ZŠ predstavuje výmenu okien, zateplenie budov, dokončovacie a maliarske práce, klampiarske práce na 3 učebných pavilónoch a kotolni. celý text

ostatné | 3. 11. 2010 | Autor: Správca Webu
Regionálny operačný program

Projekt zateplenia školy schválený!

Najnovšia dobrá správa pre Pohorelú: Obec Pohorelá získala pre ZŠsMŠ Pohorelá ďalšie finančné prostriedky - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky schválilo projekt Obce Pohorelá „Rekonštrukcia ZŠ v Pohorelej" s výškou nenávratného finančného príspevku 497.376 € (14.983.951,49 Sk) – na zateplenie a výmenu okien. celý text

ostatné | 15. 1. 2009 | Autor: Správca Webu