Obsah

Revitalizácia obce Pohorelá

Správy

Loga

Revitalizácia obce Pohorelá - OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OBSTARÁVANIA

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Revitalizácia obce Pohorelá celý text

ostatné | 23. 6. 2011 | Autor: Správca Webu
Revitalizácia obce Pohorelá - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 1

Revitalizácia obce Pohorelá - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Revitalizácia obce Pohorelá celý text

ostatné | 3. 11. 2010 | Autor: Správca Webu
Loga

Revitalizácia obce Pohorelá

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán Regionálneho operačného programu schválilo žiadosť obce Pohorelá o nenávratný finančný príspevok vo výške 852.112,-€ (25 mil. 671 tis. Sk) v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty. celý text

ostatné | 30. 11. 2009 | Autor: Správca Webu