Obsah

Revitalizácia obce Pohorelá - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Typ: ostatné
Revitalizácia obce Pohorelá - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 1Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Revitalizácia obce Pohorelá

Druh postupu: Užšia súťaž.
Druh zákazky: Práce.

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Zrealizovanie výstavby parkovísk, oddychových zón a zóny s lavičkami a informačnými tabuľami OcÚ, výstavba peších komunikácií a rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia asfaltového ihriska, výstavba detského ihriska, výstavba prístreškov na separovaný odpad,, rekonštrukcia premostení cez rieku, riešenie okolia autobusových zastávok, výstavby cyklistickej a pešej komunikácie. Predmet zákazky pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 - Úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene; SO 02 - Výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení; SO 03 - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklotrás; SO 04 -rekonštrukcia miestnych komunikácií; SO 05 - Rekonštrukcia a výstavba zastávok.

Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 719.544,98 EURV oznámení 06882-MUP, obstarávateľa Obec Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá zverejnenom vo VVO č. 210 zo dňa 03.11.2010 boli nesprávne zverejnené údaje. Správne má byť :


IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
11.01.2011

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
04.02.2011 - 10:30


IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
20.01.2011 - 12:00

 

Dokumenty:


Prílohy

Vytvorené: 6. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2018 19:04
Autor: Správca Webu